Anders Blomberg

Motorsågsinstruktör

Telefon

040-46 37 00

E-mail

anders.blomberg@hvilanutbildning.se

Plats

Åkarp

Aktiv på dessa utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-04 till 2018-10-05Åkarp, 2018-11-15 till 2018-11-16Åkarp, 2018-12-03 till 2018-12-04Åkarp, 2019-01-17 till 2019-01-18Stockholm, 2018-10-11Stockholm, 2018-11-22Stockholm, 2018-12-10

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-11 till 2019-03-13

StockholmÅkarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-19 till 2018-11-21

StockholmÅkarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-18 till 2018-10-19Åkarp, 2018-11-22 till 2018-11-23Åkarp, 2018-12-10 till 2018-12-11Stockholm, 2018-10-18 till 2018-10-19Stockholm, 2018-11-13 till 2018-11-14Stockholm, 2018-12-04 till 2018-12-05

StockholmÅkarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp