Johan Helttunen

TF. Rektor Stockholm

Telefon

040-46 37 59

E-mail

johan.helttunen@hvilanutbildning.se

Plats

Stockholm