Linda Hallström

Biträdande rektor & utbildningsledare

Telefon

040- 46 37 09

E-mail

linda.hallstrom@hvilanutbildning.se

Plats

Kabbarp