Paul Edvinstam

Maskin- och fordonslärare

Telefon

040-46 37 16

E-mail

paul.edvinstam@hvilanutbildning.se

Plats

Åkarp

Aktiv på dessa utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Heta Arbeten

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-09

Åkarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-30

Åkarp