Dubbelvinst för Hvilans idéträdgård på Nordiska Trädgårdar

Hvilan Utbildnings bidrag ”Färgstarka öar och stilla vatten” vann både besökarnas val och juryns val i tävlingen Årets idéträdgård 2017 på Nordiska Trädgårdar. Hvilans bidrag, skapat av lärare och studenter på skolan fick 75 % av besökarnas röster.

Trädgården skapades av skolans lärare Anna-Mia Fors och Thomas Lundén i samarbete med 75 studenter på Hvilans trädgårdsutbildning. Tillsammans har de arbetat hårt med att skapa den vinnande idéträdgården.

Anna-Mia och studenterna hade bråda dagar efter att de i januari i år fick besked att de skulle få delta i Årets idéträdgård på Nordiska Trädgårdar.

Utan alla mina studenter hade det aldrig gått, säger Anna-Mia Fors. De har varit fantastiska och vi har arbetat jättemycket!

Anna-Mia Fors inspirerades av filmen ”Resan till Melonia”, regisserad och animerad av Per Åhlin, samt konstnärsträdgården Majorelle Garden i Marrakech. Idéträdgården ramades in av växter i lime, gult, orange och rött. Innanför ramen låg en damm, här och där dekorerad med koboltblåa urnor med blommor i samma färgskala som i ramen. Över vattenytan slingrade en stig av brädor och i slutet av gången höjde sig en koboltblå pergola. I fonden stod en grönskande bambuvägg.

Sjuttiofem procent av Nordiska trädgårdars 55.000–60.000 besökare valde Hvilan Utbildnings bidrag ”Färgstarka öar och stilla vatten” framför de fyra andra bidragen.

Juryn motiverade sitt val:
”Den här trädgården gör oss glada tack vare sin färgprakt. Växtligheten skapar en fin inramning och planteringarna är mycket välkomponerade. Växtvalet och växterna är i perfekt utvecklingsfas. Bron som slingrar sig över vattenytan lockar besökarnas nyfikenhet och bambuväggen skapar lummighet och trygghet.”

 

Relaterade utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-10-25 till 2018-10-26

StockholmÅkarp

Arbete på väg, nivå 1 och 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-12Åkarp, 2018-10-18Åkarp, 2018-11-28Åkarp, 2018-12-12

StockholmÅkarp

Bukettbinderi – grund

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-29 till 2018-10-30

Åkarp

Bygg – anläggare

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-08-27 till 2018-08-28

StockholmÅkarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-01 till 2018-10-03

StockholmÅkarp

Exponering i butik

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Florist

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

GroGrund

Vuxenutbildningar

Åkarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-09-20 till 2018-09-21Åkarp, 2018-09-17 till 2018-09-18

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-17 till 2018-09-18Åkarp, 2018-10-04 till 2018-10-05Åkarp, 2018-11-15 till 2018-11-16Åkarp, 2018-12-03 till 2018-12-04Åkarp, 2019-01-17 till 2019-01-18Stockholm, 2018-10-11Stockholm, 2018-11-22Stockholm, 2018-12-10

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-11 till 2019-03-13

StockholmÅkarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-07 till 2018-11-08

Åkarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Naturstensarbeten steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Naturstensläggning grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-13 till 2018-11-14

Åkarp

Naturvetenskap

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-14 till 2019-01-18

Åkarp

Plantskolist 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 5 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 6 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Riskbedömning 1 – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Riskbedömning 2 – Hur agera med farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-20 till 2018-11-22

StockholmÅkarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-13 till 2018-09-14Åkarp, 2018-10-18 till 2018-10-19Åkarp, 2018-11-22 till 2018-11-23Åkarp, 2018-12-10 till 2018-12-11Stockholm, 2018-10-18 till 2018-10-19Stockholm, 2018-11-13 till 2018-11-14Stockholm, 2018-12-04 till 2018-12-05

StockholmÅkarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Samhällsvetenskap

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Sfi – Trädgård

Vuxenutbildningar

Åkarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skadeförebyggande träning för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skolträdgårdskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Språkintro / Language introduction

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Ståndorter och växtstrategier

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trädgårdsanläggare

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Trädgårdsdesign - Inspirationskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädgårdsdesign – Form & Teknik

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-11-08 till 2018-11-09Stockholm, 2018-11-15 till 2018-11-16

Stockholm

Trädgårdsdesigner

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Trädgårdsmästare

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädklättring A – Grunderna inom trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trädklättring C – Grunderna med riggning/firning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Utökad mykologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-05 till 2018-11-06

Åkarp

Val av träd för stadsmiljö

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-08 till 2018-11-20

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkunskap för fastighetsskötare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Vinodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Yh Arborist Åkarp

Vuxenutbildningar Åkarp, 2019-09-02 till 2021-05-07

Åkarp

Ekonomi

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Odling och Gastronomi

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Restaurang och livsmedel

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Yh Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Vuxenutbildningar

Åkarp

Yh Arborist Stockholm

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-09-03 till 2020-05-01

Stockholm

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Repetition Motorsåg A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Värde och skötsel av skyddsvärda träd - VETree

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-11-29

Stockholm

Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar Distans, 2018-08-27

StockholmÅkarp