Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-10-25 till 2018-10-26

StockholmÅkarp

Arbete på väg, nivå 1 och 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-18Åkarp, 2018-11-28Åkarp, 2018-12-12

StockholmÅkarp

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-22 till 2019-01-23Stockholm, 2018-11-15 till 2018-11-16Åkarp, 2018-10-11 till 2018-10-12

StockholmÅkarp

Beskärning av fruktträd

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-02-27 till 2019-02-28Stockholm, 2018-10-22 till 2018-10-23

StockholmÅkarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-08 till 2018-11-09Stockholm, 2019-03-13 till 2019-03-15

StockholmÅkarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Bukettbinderi – grund

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-29

Åkarp

Bygg – anläggare

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-21 till 2019-01-25

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-21 till 2019-01-25

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-18 till 2019-03-22

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 3

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-12 till 2018-11-16

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 4

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-12-10 till 2018-12-14

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 5

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-02-04 till 2019-02-08

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 6

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-04 till 2019-03-08

Åkarp

Ekonomi

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Exponering i butik

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Florist

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

GroGrund

Vuxenutbildningar

Åkarp

Heta Arbeten

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-09

Åkarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-30

Åkarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-17 till 2018-09-18

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-04 till 2018-10-05Åkarp, 2018-11-15 till 2018-11-16Åkarp, 2018-12-03 till 2018-12-04Åkarp, 2019-01-17 till 2019-01-18Stockholm, 2018-10-11Stockholm, 2018-11-22Stockholm, 2018-12-10

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-11 till 2019-03-13

StockholmÅkarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-19 till 2018-11-21

StockholmÅkarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-07 till 2018-11-08Åkarp, 2019-02-11 till 2019-02-12

Åkarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Naturstensarbeten steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Naturstensläggning grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-13 till 2018-11-14

Åkarp

Naturvetenskap

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Odling och Gastronomi

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Ogräskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-25Stockholm, 2018-09-28

Åkarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-14 till 2019-01-18

Åkarp

Plantskolist 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-28 till 2019-02-01

Åkarp

Plantskolist 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 4 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 5 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 6 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Pages