Preparandutbildning – Kvalificerad YH-utbildning Arborist Stockholm

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har möjlighet att läsa en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Växtkunskap 1, Fordon och redskap och Marken och växternas biologi.

Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo, men räkna med minst 3 veckors studier.

För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat på prövningarna.

Seminarier

Datum för de tre sammanhängande seminariedagarna är 10-12 april 2018. 

För att kunna lära sig växtmaterial på kort tid anordnar Hvilan Utbildning tre seminariedagar där lärare håller i växtvandringar och maskinförevisningar på plats på skolan i Stockholm. På seminariedagarna ges även föreläsningar i Marken och växternas biologi och maskinundervisning i Fordon och redskap.

Prövning

Prövningar av kursinnehållet sker dels direkt på plats på seminariedagarna (med riktigt växtmaterial samt maskiner och redskap) och dels digitalt som hemtentor. Dessa skickas ut och lämnas in senast 26 april 2018.

Anmälan och upplägg

Varje deltagare anmäler sig med fullständiga kontaktuppgifter senast 23 mars 2018 genom anmälningsblanketten nedan som skickas till skolan. Anmälan är bindande och medverkan på seminarierna och prövningsdag är obligatoriska för ett godkänt resultat ska kunna uppnås. När anmälan mottagits skickas en bekräftelse. En länk till vår lärplattform med instuderingsmaterial mailas över till alla anmälda först när anmälningstiden gått ut. 

Särskild behörighet

Preparandutbildningen ger särskild behörighet för Yh Arborist ansökningsomgång HT2018.

Den behörighetsgivande preparandutbildningen bygger på följande gymnasiekurser:

  • Fordon & redskap
  • Växtkunskap 1
  • Marken och växternas biologi

Godkänd prövning ger särskild behörighet enligt nedan:

Examen från Naturbruksprogrammet inriktning trädgård eller motsvarande kompetens genom yrkesvux eller riktad preparandutbildning.

Märk!

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast lokalt för att bli behörig att söka Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning Arborist på Hvilan Utbildning i Stockholm.

Ett urval görs av behöriga sökande enligt det antagningsförfarande som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan samt arboristutbildningens ledningsgrupp av branschrepresentanter. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

 

Kontaktperson

JärnaStockholmVisby:

Ewa Kinnunen

Rektor Stockholm

Telefon

040-46 37 57

Kurstillfällen

Ort
Stockholm
Utbildningstid
2018-04-10 till 2018-04-12
Senaste anmälan
2018-03-23
Kontaktperson

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Blanketter & info

Informationsblad (pdf)

Ansökning Preparand 2018 (pdf)