Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare och behöver en heltäckande kurs kring drift och underhåll av parker och offentliga gröna miljöer.

Kursen behandlar bl a växternas anatomi & fysiologi, mark- och växtnäringslära, igenkänning av ett grundsortiment växter, markbeläggningar, beskärning, växtsjukdomar, kontroll av lekredskap och maskinkunskap. Godkänd kurs skrivs in i TCYK:s Yrkesbevisbok.

Kursinnehåll:

 • Planteringsytor
 • Gräsytor
 • Hårdgjorda ytor
 • Lek och parkutrustning
 • Trädvård
 • Verktyg och maskiner
 • Tidfaktorer/skötselplan
 • Arbetsmiljö/ergonomi

Mål: Eleven ska efter genomgången kurs kunna:

 • Lägga upp en enklare skötselplan för bedömning av moment och tidfaktorer
 • Förstå olika skötselnivåer beroende på ytors användning och funktion
 • Känna till kraven för lekplastsäkerhet
 • Känna till olika tekniker för termisk bekämpning
 • Känna till och bestämma maskinval för gräsvård beroende på ytors funktion

Skötsel och förvaltning av utemiljö, SFU:

Aktuell kravspecifikation för "Skötsel och förvaltning av utemiljö" finns att rekvirera från:

Svensk Special Certifieringar AB
Box 1148, 581 11 Linköping.
Tel: 013-12 79 50
Fax: 013-12 70 80
www.sscab.se

Här finner du TCYK:s kursplan för Skötsel och förvaltning av utemiljö.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Kabbarp:

Anna Andersson

Utbildningsansansvarig kurser

Telefon

040-46 37 05

Kabbarp:

Carol Hansson

Kundansvarig kurser

Telefon

040-46 37 68

Stockholm:

Maritha S. Broman

Utbildningsansansvarig kurser

Telefon

040-46 37 65

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Yrkesbevis 1.
Godkänd kurs ger en anteckning i TCYK:s gröna bok. I annat fall utlämnas enbart kursintyg.

Kurslängd

8 dagar.

Pris

Åkarp: 14 560 kr
Stockholm: 16 000 kr (alla priser exkl. moms)
I kursavgiften ingår litteratur och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!