Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare och behöver en heltäckande kurs kring drift och underhåll av parker och offentliga gröna miljöer.

Kursen behandlar bland annat växtkännedom, markbeläggningar, beskärning, växtsjukdomar, växternas anatomi & fysiologi, mark- och växtnäringslära, kontroll av lekredskap och maskinkunskap. Delar av undervisningen i växtkännedom och mark- och växtnäringslära i denna kurs kommer att studeras i vår digitala lärplattform på skolan eller hemifrån. Godkänd kurs skrivs in i TCYK:s Yrkesbevisbok.

Kursinnehåll:

 • Växtkännedom
 • Beskärning
 • Ogräsbekämpning
 • Gräsytor och planteringsytor
 • Markbeläggningar
 • Fast utrustning
 • Verktyg och maskiner
 • Produktion och skötselplan
 • Arbetsmiljö och säkerhet

Mål: Du ska efter genomgången kurs BLAND ANNAT kunna:

 • Lägga upp en enklare skötselplan för bedömning av moment och tidsfaktorer
 • Förstå olika skötselnivåer beroende på ytors användning och funktion
 • Känna till kraven för lekplatssäkerhet
 • Känna till våra vanligaste ogräs och hur de bekämpas
 • Känna till servicepunkter för daglig tillsyn av maskiner
 • Kunna identifiera 60 växter och namnge med svenskt namn

Skötsel och förvaltning av utemiljö, SFU:

Här finner du TCYK:s kursplan för Skötsel och förvaltning av utemiljö.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Kabbarp:

Anna Andersson

Utbildningsansansvarig kurser

Telefon

040-46 37 05

Kabbarp:

Carol Hansson

Kundansvarig kurser

Telefon

040-46 37 68

Stockholm:

Maritha S. Broman

Utbildningsansansvarig kurser

Telefon

040-46 37 65

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Yrkesbevis 1.
Godkänd kurs ger en anteckning i TCYK:s gröna bok. I annat fall utlämnas enbart kursintyg.

Kurslängd

8 dagar fördelat under v.7 och v.11, mån-torsdag båda veckor.

Pris

Åkarp: 14 560 kr
Stockholm: 16 000 kr (alla priser exkl. moms)
I kursavgiften ingår litteratur och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2019-02-11 till 2019-03-14
Senaste anmälan
2019-01-25
Kontaktperson

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!