Värde och skötsel av skyddsvärda träd - VETree

VETree är ett EU-initierat projekt för värdering och skötsel av skyddsvärda träd. Kursen vänder sig till arborister, markägare, ekologer, skogsbrukare samt lantbrukare eller dig med annan likvärdig erfarenhet. Efter avslutad kurs finns det möjlighet att läsa en fördjupningskurs på avancerad nivå.

Åldriga och skyddsvärda träd är viktiga ur biologiska, kulturhistoriska och sociala värden, och fungerar även som habitat för flera olika hotade djurarter. Samhällets raska utveckling det senaste seklet har satt dessa träd i riskzonen, både på grund avverkning i förmån för bebyggelse men också övergivits efter århundraden av skötselåtgärder såsom hamling. Som förvaltare eller entreprenör till skötsel av dessa träd ställs du inför nya utmaningar i hanteringen av dessa, bland annat reglerat av Miljöbalken.

I kursen får du lära dig att beskriva och känna igen ett skyddsvärt träd, och lär dig förstå hur och var deras rötter växer och varför träden kan bli så gamla. Dessa kunskaper får du lära dig att använda för att genomföra enklare inventering, bedöma relevanta skötselinsatser och om trädpopulationen har en hållbar struktur i det avsedda geografiska området eller på en byggnad.

Kursinnehåll:

  • Definition av skyddsvärda träd och dess värde för biologisk mångfald och kulturhistoria
  • Exkursioner till skyddsvärda träd
  • Rötternas betydelse och skötsel av skyddsvärda träd samt introduktion till beskärning
  • Skydd, lagstiftning, frågor och sammanfattning av kursen

Mål med kursen:

Deltagarna skall få ökad kompetens och grundläggande förståelse för värdering och kategorisering av skyddsvärda träd, och även kunna utföra och lägga upp enklare skötselplaner.

Vill du veta mer om VETree?

Följ länken VETree projektet.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

 

Kontaktperson

Stockholm:

Maritha S. Broman

Utbildningsansansvarig kurser

Telefon

040-46 37 65

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Alla deltagare får VETree certifierat kursintyg.

Kurslängd

1 dag, ca 8:00-16:00

Lärare

Jessica Karlsson

Pris

Stockholm: 3 700 kr (alla priser exkl. moms)
I kursavgiften ingår kursmaterial, kursintyg och måltider.

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!