Yh Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Efterfrågan på arbetsledare med grön utbildning och kompetens att leda och planera arbetet på kyrkogårdar är stor – du behövs!

Utbildningen Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning passar dig som har arbetslivserfarenhet inom den gröna branschen och tycker om att arbeta utomhus, organisera, leda och få dina medarbetare att trivas. Utbildningen ger goda kunskaper i organisation, ledarskap, förvaltning, ekonomi och IT, växtkännedom, marklära, begravningsverksamhet, anläggning, kulturmiljö samt skötsel och underhåll.

Som arbetsledare har du lätt för att tycka om människor, motivera andra att växa, ta ansvar och att utveckla din egen arbetsledande yrkesroll i ett coachande ledarskap.

I utbildningen får du goda kunskaper om vikten av en god psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagar, ekonomiskt uppföljningsarbete, kvalificerad skötsel och anläggning av kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gröna miljöer, ett fördjupat sortiment av växter och deras användning och skötsel.

Som arbetsledare måste du kunna prioritera, planera personal- och maskinbehov,
strukturera och dokumentera projekt, leda skötsel- och anläggningsinsatser mot mål utifrån kyrkogårdsmiljöns specifika förutsättningar, nyckeltal och uppsatta budget. Mötet med besökare på kyrkogården är av yttersta vikt, att bemöta med lugn och värdighet på ett professionellt sätt.

I arbetet behöver du även kunna identifiera ett fördjupat sortiment lignoser, perenner och annueller samt ogräs i olika utvecklingsstadier, utföra kalkyler och kostnadsberäkningar för fastighets-, skötsel- och anläggningsarbeten, medverka vid upprättande av budget samt skriva och presentera rapporter.
 

Utbildningen och lärarna

Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens och erfarenhet av individualiserad undervisning och ett didaktiskt förhållningssätt. Under utbildningen används en variation av undervisningsmetoder för att ge dig som studerande goda förutsättningar att nå utbildningsmålen. Undervisningen sker genom föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer, workshops, laborationer, studiebesök, exkursioner, flipped classroom och fördjupningar i form av seminarier.
 

Grundläggande behörighetskrav

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.


Särskilt behörighetskrav

Två års branschspecifik yrkeserfarenhet, minst halvtid. Med branschspecifik yrkeserfarenhet menas arbete inom: skötsel av utemiljöer, kyrkogårdsarbete, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling eller motsvarande.
eller:
Ettårig trädgårdsutbildning och ett års branschspecifik yrkeslivserfarenhet, minst halvtid.

 

Urvalskriterier

Det finns 34 platser på Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning.
Antalet behörigt sökande är ofta fler än antalet utbildningsplatser. Utbildningen kräver god läs- och skrivförmåga på svenska och engelska. Vi använder rutinmässigt vetenskapliga latinska växtnamn och en del kurslitteratur är på engelska. Urvalet till utbildningen sker enligt nedan.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval bland samtliga behörigt sökande enligt:

Steg 1
Vi räknar ut jämförelsetalet på ditt gymnasiala betyg enligt skala 0,97–20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Steg 2
Yrkeserfarenhet kan förvärvas genom arbete i Sverige eller utomlands i anställning/praktik inom branscherna jord, skog och trädgård. Yrkeserfarenhet kan ge 0,4-24 poäng, 0,4 poäng per heltidsmånad upp till 5 år.

Steg 3
Sökande med högst sammanlagda poäng antas till utbildningen. Om sökande som erbjudits plats tackar nej kontaktas annan sökande enligt en reservlista. Ledningsgruppen tar det slutliga beslutet om antagningen.

Kontaktperson

Kabbarp:

Linda Hallström

Biträdande rektor & utbildningsledare

Telefon

040- 46 37 09

Kursplan

Poäng
Arbetsledning 50
Begravningsverksamhet 10
Ekonomi IT 30
Examensarbete 15
Kyrkogårdens anläggningsarbeten 25
Kyrkogårdens kultmiljö 10
Kyrkogårdens förvaltning 15
LIA (Lärande i Arbete, praktik) 95
Skötsel och underhåll 30
Växtkännedom och marklära 20
Totalt 300

Utbildningsinformation

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Studietakt: Heltid

Antal platser: 34

Kostnadsfri utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta som:
Arbetsledare kyrkogård, Kyrkogårdsvaktmästare, Kyrkogårdsförvaltare, Lagbas/lagledare kyrkogård, Kyrkogårdsförman

Kommande utbildningstider:
november 2018 - februari 2020

Ansökan:
Ladda ner ansökningsblankett här >>

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Informationsmaterial

Arbetsledare Kyrkogård informationsblad (pdf)

Arbetsledare Kyrkogård Ansökningsblankett (pdf)