Sfi – Trädgård

En framtidsbransch med goda arbetsmöjligheter!

Med en gedigen grundutbildning finns det goda möjligheter att få arbete i trädgårds- och odlingsbranschen. Sfi Trädgård på Hvilan Utbildning är en yrkesmässig utbildning kombinerad med Sfi.

Sfi Trädgård är en arbetsmarknadsutbildning vilket Arbetsförmedlingen ansvarar för i samarbete med Hvilan Utbildning som utförare. Parallellt med yrkesstudierna läser du svenska för invandrare. Ansvarig för sfi-delen är Folkhögskolan Hvilan. Utbildningen är på 1,5 år (60 veckor). Anmälan görs via Yrkes-Sfi i Skånes hemsida, länk finns här

Följande inriktningar finns att välja:

  • Trädgårdsanläggning och skötsel

Utbildningen består av en kombination av teoretiska och praktiska studier parallellt med undervisning i svenska för invandrare.

Praktik

För att anställningsbarheten ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i branschen som en självklar del. Att få ett eget nätverk och få en direkt inblick i arbetslivet är viktigt för att kunna gå ut i arbete efter utbildningen.

Vem får söka?

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och tidigare studerat Sfi med godkänt resultat till och med nivå B. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från odling eller trädgårdsanläggning, men väl ett gediget intresse av att studera och därefter arbeta i trädgårdsbranschen.

Ansökan & antagning

Du skickar ansökan till din hemkommuns Sfi/vuxenutbildningsadministration för att få ett godkännande för studier på Sfi Trädgård. Ladda ner ansökan på www.yrkessfiskane.se. Efter beslut från din hemkommun tar du kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen. 

Studiebesök

Det är studiebesök på Hvilan Utbildning torsdagar kl 13.00 udda veckor. Anmälan till studiebesök sker genom din handläggare på Arbetsförmedlingen. 

På studiebesöken ges en kort utbildningsinformation och en guidad rundvandring genom skolans parker, maskinhallar, verkstäder, markbyggnadshall, växthus, restaurang och teoretiska undervisningslokaler.

Bor du inte i Staffanstorps kommun?

Om du bor i en annan kommun än Staffanstorps kommun måste du kontakta din hemkommuns Sfi/vuxenutbildningsadministration för att få ett godkännande för studier på Sfi Trädgård.

Efter utbildningen kan du jobba som

Park- eller kyrkogårdsarbetare, frilands- eller växthus­od­lare, miljövärd eller trädgårdsanläggare.

Är du intresserad eller vill veta mer?

Gå in på www.yrkessfiskane.se eller ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen i din hemkommun eller

Åkarp, 
040-46 37 00, syv.akarp@hvilanutbildning.se

Elsa Dahlrot, biträdande rektor på Hvilan Utbildning
040-46 37 48, elsa.dahlrot@hvilanutbildning.se

Finn Malmgren, biträdande rektor på Folkhögskolan Hvilan
040-46 44 03, finn.malmgren@hvilan@se

 

 

Utbildningsinformation

Utbildningstid

Heltid i 60 veckor. Utbildningen ges inte på distans.

Var ges utbildningarna?

Hvilan Utbildning erbjuder utbildningarna för dig som bor i Skåne. 

Kurser

Utbildningen sker i form av teoretisk undervisning, laborationer, praktiska övningar, studiebesök och eget arbete. 

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till studiestöd från Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetssökande och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa ditt intresse och söka utbildningen kontaktar du Arbetsförmedlingen på din ort.

Tips om boende!

Om du har långt till dina studier kan vi tipsa om boendemöjligheter på skolans eget studentboende i Åkarp. Klicka här för mer information.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem broschyren

Sfi – Odling & trädgård (pdf)