Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Plantskolist 4 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 5 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 6 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Preparandutbildning – Kvalificerad YH-utbildning Arborist Åkarp

Vuxenutbildningar Åkarp, 2018-04-09 till 2018-04-11

Åkarp

Preparandutbildning – Kvalificerad YH-utbildning Arborist Stockholm

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-10 till 2018-04-12

Stockholm

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Repetion Säkerhet - Motorsågskurs A&B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Restaurang och livsmedel

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Riskbedömning 1 – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Riskbedömning 2 – Hur agera med farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Samhällsvetenskap

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Sfi – Trädgård

Vuxenutbildningar

Åkarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skadeförebyggande träning för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skolträdgårdskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skötsel av gräsytor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skötsel av utemiljö för fastighetsskötare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Språkintro / Language introduction

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Ståndorter och växtstrategier

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Starta trädgårdsföretag (grundkurs)

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädgårdsanläggare

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Trädgårdsdesign - Inspirationskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädgårdsdesign – Form & Teknik

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-11-08 till 2018-11-09Stockholm, 2018-11-15 till 2018-11-16

Stockholm

Trädgårdsdesigner

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Trädgårdsmästare

Gymnasieutbildningar

Åkarp

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädklättring A – Grunderna inom trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trädklättring B – Grunderna med motorsågshantering vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-05-07 till 2018-05-09

Åkarp

Trädklättring C – Grunderna med riggning/firning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trappor och murar TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Utökad mykologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Val av träd för stadsmiljö

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Pages