Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-10-25 till 2018-10-26

StockholmÅkarp

Arbete på väg, nivå 1 och 2

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-23 till 2019-03-21

Stockholm

Arbetsmarknadsutbildning – Handelsträdgård, 30 v

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-23 till 2018-12-06

Stockholm

Arbetsmarknadsutbildning – Trädgårdsanläggning & Skötsel, 40 v

Vuxenutbildningar Stockholm, 2017-06-19 till 2018-03-29

Stockholm

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-22 till 2019-01-23

StockholmÅkarp

Beskärning av fruktträd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Ekonomi

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Förberedande utbildning – Gröna Näringar Trädgård

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-03 till 2018-04-20Stockholm, 2018-04-23 till 2019-03-21Stockholm, 2018-04-23 till 2018-12-06

Stockholm

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-05-24 till 2018-05-25Stockholm, 2018-09-20 till 2018-09-21Åkarp, 2018-05-17 till 2018-05-18

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-06-07 till 2018-06-08Stockholm, 2018-06-14 till 2018-06-15

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-05-30 till 2018-06-01

StockholmÅkarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Naturstensarbeten steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Naturvetenskap

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Preparandutbildning – Kvalificerad YH-utbildning Arborist Stockholm

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-10 till 2018-04-12

Stockholm

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Repetition Säkerhet - Motorsågskurs A&B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Riskbedömning 1 – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Samhällsvetenskap

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skötsel av utemiljö för fastighetsskötare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädgårdsdesign - Inspirationskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädgårdsdesign – Form & Teknik

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-11-08 till 2018-11-09Stockholm, 2018-11-15 till 2018-11-16

Stockholm

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trappor och murar TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Pages