Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-10-25 till 2018-10-26

StockholmÅkarp

Arbete på väg, nivå 1 och 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-12Åkarp, 2018-10-18Åkarp, 2018-11-28Åkarp, 2018-12-12

StockholmÅkarp

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-23 till 2019-03-21

Stockholm

Arbetsmarknadsutbildning – Handelsträdgård, 30 v

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-23 till 2018-12-06

Stockholm

Arbetsmarknadsutbildning – Trädgårdsanläggning & Skötsel, 40 v

Vuxenutbildningar Stockholm, 2017-06-19 till 2018-03-29

Stockholm

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-22 till 2019-01-23Stockholm, 2018-11-15 till 2018-11-16

StockholmÅkarp

Beskärning av fruktträd

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-02-27 till 2019-02-28Stockholm, 2018-10-22 till 2018-10-23

StockholmÅkarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-08 till 2018-11-09Stockholm, 2019-03-13 till 2019-03-15

StockholmÅkarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-08-27 till 2018-08-28

StockholmÅkarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-01 till 2018-10-03

StockholmÅkarp

Ekonomi

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Förberedande utbildning – Gröna Näringar Trädgård

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-03 till 2018-04-20Stockholm, 2018-04-23 till 2019-03-21Stockholm, 2018-04-23 till 2018-12-06

Stockholm

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-09-20 till 2018-09-21Åkarp, 2018-09-17 till 2018-09-18

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-17 till 2018-09-18Åkarp, 2018-10-04 till 2018-10-05Åkarp, 2018-11-15 till 2018-11-16Åkarp, 2018-12-03 till 2018-12-04Åkarp, 2019-01-17 till 2019-01-18Stockholm, 2018-10-11Stockholm, 2018-11-22Stockholm, 2018-12-10

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-11 till 2019-03-13

StockholmÅkarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Naturstensarbeten steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Naturvetenskap

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Preparandutbildning – Kvalificerad YH-utbildning Arborist Stockholm

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-04-10 till 2018-04-12

Stockholm

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Repetition Motorsåg A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Riskbedömning 1 – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-20 till 2018-11-22

StockholmÅkarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-13 till 2018-09-14Åkarp, 2018-10-18 till 2018-10-19Åkarp, 2018-11-22 till 2018-11-23Åkarp, 2018-12-10 till 2018-12-11Stockholm, 2018-10-18 till 2018-10-19Stockholm, 2018-11-13 till 2018-11-14Stockholm, 2018-12-04 till 2018-12-05

StockholmÅkarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Samhällsvetenskap

Gymnasieutbildningar

StockholmÅkarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skötsel av utemiljö för fastighetsskötare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädgårdsdesign - Inspirationskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädgårdsdesign – Form & Teknik

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-11-08 till 2018-11-09Stockholm, 2018-11-15 till 2018-11-16

Stockholm

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trappor och murar TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Värde och skötsel av skyddsvärda träd - VETree

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-11-29

Stockholm

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-08 till 2018-11-20

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Pages