Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2018-11-15 till 2018-11-16Kabbarp, 2018-12-03 till 2018-12-04Kabbarp, 2019-01-17 till 2019-01-18Stockholm, 2018-12-10

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-11 till 2019-03-13

StockholmKabbarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-28 till 2019-01-30

StockholmKabbarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-18 till 2019-02-20

StockholmKabbarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2018-11-07 till 2018-11-08Kabbarp, 2019-02-11 till 2019-02-12

Kabbarp

Repetition Motorsåg A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2018-11-22 till 2018-11-23Kabbarp, 2018-12-10 till 2018-12-11Stockholm, 2018-12-04 till 2018-12-05Kabbarp, 2019-01-31 till 2019-02-01Kabbarp, 2018-12-19 till 2018-12-20

StockholmKabbarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2018-12-05Kabbarp, 2019-02-15

Kabbarp