Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-29

Kabbarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 4 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 5 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 6 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-11 till 2019-03-12

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Skolträdgårdskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-21 till 2019-03-12

StockholmKabbarp

Ympning

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp