Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-10-25 till 2018-10-26

StockholmÅkarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-22 till 2019-01-23Stockholm, 2018-11-15 till 2018-11-16Åkarp, 2018-10-11 till 2018-10-12

StockholmÅkarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-21 till 2019-01-25

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-01-21 till 2019-01-25

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-18 till 2019-03-22

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 3

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-12 till 2018-11-16

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 4

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-12-10 till 2018-12-14

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 5

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-02-04 till 2019-02-08

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 6

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-04 till 2019-03-08

Åkarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-09-17 till 2018-09-18

StockholmÅkarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Ståndorter och växtstrategier

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Val av träd för stadsmiljö

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Växtkännedom steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar Distans, 2018-09-24Distans, 2018-10-29

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkunskap för fastighetsskötare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp