Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Akutsjukvård - Hjärt-lungräddning + L-(C)ABCDE

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Riskbedömning – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-22Stockholm, 2019-03-05

StockholmKabbarp

Skadeförebyggande träning för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-03-14 till 2019-03-15

StockholmKabbarp

Trädklättring A – Grunderna inom trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-04-08 till 2019-04-12

Kabbarp

Trädklättring B – Grunderna med motorsågshantering vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-04-15 till 2019-04-17

Kabbarp

Trädklättring C – Grunderna med riggning/firning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-05-06 till 2019-05-09

Kabbarp

Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-04-04 till 2019-04-05

StockholmKabbarp

Utökad mykologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Värde och skötsel av skyddsvärda träd - VETree

Kurser/Uppdragsutbildningar

Stockholm