Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-23

StockholmÅkarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-12-05

Åkarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Skadeförebyggande träning för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skolträdgårdskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skötsel av gräsytor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-23 till 2018-10-24Stockholm, 2018-10-18 till 2018-10-19

StockholmÅkarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Ståndorter och växtstrategier

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Starta trädgårdsföretag (grundkurs)

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-10-02

StockholmÅkarp

Trädgårdsdesign - Inspirationskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädgårdsdesign – Form & Teknik

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-11-08 till 2018-11-09Stockholm, 2018-11-15 till 2018-11-16

Stockholm

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Trädklättring A – Grunderna inom trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trädklättring B – Grunderna med motorsågshantering vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trädklättring C – Grunderna med riggning/firning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Trappor och murar TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Utökad mykologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-05 till 2018-11-06

Åkarp

Val av träd för stadsmiljö

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Värde och skötsel av skyddsvärda träd - VETree

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-11-29

Stockholm

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar Distans, 2018-10-29

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Växtkunskap för fastighetsskötare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Vinodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Ympning

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Pages