Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-28 till 2019-03-29Kabbarp, 2019-04-29 till 2019-04-30

StockholmKabbarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-11 till 2019-03-12

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Skadeförebyggande träning för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Skolträdgårdskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Skötsel av gräsytor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-27 till 2019-02-28Stockholm, 2019-03-07 till 2019-03-08

StockholmKabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-11 till 2019-03-14

StockholmKabbarp

Ståndorter och växtstrategier

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-04-11

Kabbarp

Starta trädgårdsföretag (grundkurs)

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Trädgårdsdesign - Inspirationskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Trädgårdsdesign – Form & Teknik

Kurser/Uppdragsutbildningar

Stockholm

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-03-14 till 2019-03-15

StockholmKabbarp

Trädklättring A – Grunderna inom trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-04-08 till 2019-04-12

Kabbarp

Trädklättring B – Grunderna med motorsågshantering vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-04-15 till 2019-04-17

Kabbarp

Trädklättring C – Grunderna med riggning/firning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-05-06 till 2019-05-09

Kabbarp

Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Trappor och murar TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-04-04 till 2019-04-05

StockholmKabbarp

Utökad mykologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Val av träd för stadsmiljö

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Värde och skötsel av skyddsvärda träd - VETree

Kurser/Uppdragsutbildningar

Stockholm

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-21 till 2019-03-12

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar Distans, 2019-03-25

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Växtkunskap för fastighetsskötare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Ympning

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Pages