Vi söker Trädgårdslärare i Örebro!

Hvilan ägs av de tre Hushållningssällskapen; Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Hushållningssällskapet Skåne. Hvilan Utbildning ger vuxenutbildningar inom såväl yrkeshögskolan, yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningar liksom gymnasieutbildningar. Vi ger även ett flertal kurser och uppdragsutbildningar med olika trädgårds- eller floristinriktningar. Hvilan Utbildning finns både i Örebro.

I skånska Kabbarp, Stockholm och Örebro bedriver vi arbetsmarknadsutbildning för vuxna inom trädgårdsskötsel, odling och anläggning i nära samarbete med näringslivet. Utöver den längre utbildningen erbjuder Hvilan Utbildning kurser och uppdragsutbildningar med olika trädgårdsinriktningar till företag inom regionen.

Vi söker nu dig med några års praktisk erfarenhet från branschen och med pedagogisk förmåga för undervisning i skötsel och förvaltning av utemiljö, odling, marken och växternas biologi samt trädgårdsanläggning för vuxna på en grundutbildning. Lärarbehörighet är inget krav men önskvärt, däremot måste du ha pedagogisk förmåga och yrkesmässiga kunskaper för jobbet.

Du har förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för specialiserade arbetsuppgifter inom hela skötselundervisningen, från planering till uppföljning och värdering av genomfört arbete.

Aktuell undervisning är med vuxenstuderande inom ramen för grundutbildning inom trädgård. Din uppgift är att leda de studerande till goda studieresultat. Du har en god förmåga att kommunicera individuellt och i grupp med de studerande kring deras mål och resultat. Självklart tycker du att det är roligt och stimulerande att med pedagogisk kreativitet få de studerande att utvecklas och trivas med din undervisning. Vi vill att du med skickligt ledarskap kan skapa trivsel, tydlighet och struktur i undervisningen. Du vill även ta ansvar och utveckla kursverksamhet tillsammans med kolleger på Hvilan Utbildning och skapa samarbeten med företag.

Vi kan erbjuda dig ett arbete med stor variation i trevlig och kreativ miljö där du kommer arbeta tillsammans med skolans övriga personal i ett högt och stimulerande tempo, med stora möjligheter att utforma undervisningen efter egna pedagogiska idéer.

Vi söker trädgårdsinstruktörer till vår skola i Örebro.
 

Ansökan 

Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar, så skicka din ansökan snarast via e-post till hr@hvilanutbildning.se 

Ansökan ska innehålla ett aktuellt CV och ett personligt brev. Betygskopior och referenser behöver inte bifogas i detta skede.


Tillträde

Enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten, kontakta: hr@hvilanutbildning.se 


Arbetstid

Deltid/heltid beroende på kompetensprofil