Diplomutbildning för kyrkogårdspersonal startar i Uppsala hösten 2020!

2020-06-04

Hvilan Utbildning har en lång tradition av utbildning inom den gröna näringen. Förutom vuxenutbildning och gymnasieutbildning erbjuder vi även kompetenshöjande kurser och utbildningar för dig som arbetar på anläggnings- och skötselföretag, kommunal parkförvaltning, kyrkogårdsförvaltning, fastighetsbolag m fl.

Från och med i höst kan vi även erbjuda vår diplomutbildning för kyrkogårdspersonal på skolan i Norra Mälardalen/Uppsala. Utbildningen ges i sex olika delkurser och först ut är delkurs 1 med start 16-20 november samt delkurs 2 med start 7-11 december.

Tycker du detta låter intressant? Välkommen att kontakta Maritha Broman på 040 – 46 37 65 eller maritha.broman@hvilanutbildning.se