Diplomutbildning kyrkogårdsarbetare

2017-11-09

Den 5 februari 2018 startar en ny diplomutbildning för kyrkogårdens personal! Utbildningen vänder sig till kyrkogårdsarbetare som har praktisk erfarenhet av arbete på kyrkogård men som saknar formell utbildning.

Hvilan utbildning har tagit fram utbildningen i nära samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Även TCYK, Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté, står bakom utbildningen genom att flera yrkesbeviskurser ingår i utbildningen.

Diplomutbildningen omfattar sex delkurser om vardera en vecka, förlagda till Hvilan Utbildning i Åkarp. De inplanerade kursveckorna ligger i febr-mars 2018, nov-dec 2018 och vårvintern 2019. Delkurserna kan tas i olika inbördes ordning, men diplom får man först efter avslutade sex delkurser. 

Utbildningen går igenom bland annat växtkännedom, markbyggnad på kyrkogården, naturstenskunskap, vård av kyrkogårdens kulturmiljö, tillgänglighet, beskärning & trädvård, tekniska redskap och maskiner, anpassning till olika gravskick och religioner, lagar och regler samt arbetsmiljöfrågor. Efter varje delkurs får kursdeltagarna ett utbildningsbevis och efter avslutade delkurser är kursdeltagarna diplomerade kyrkogårdsarbetare. Flera TCYK:s yrkesbevis ingår dessutom i utbildningen.

Genom att anmäla dina medarbetare till utbildningen ökar kyrkogårdsförvaltningens  attraktionskraft som arbetsgivare och en hotande framtida arbetskraftsbrist inom den gröna sektorn kan mildras, menar Elisabeth Broberg Lewén, vd på Hvilan Utbildning. Hvilans ambition är att fortsatt leva upp till löftet "branschens skola" och leverera en efterfrågad utbildning till Svenska kyrkan. Vi hoppas också kunna höja attraktionskraften för kyrkogårdarbetet som yrke genom denna vidareutbildning.

 

Lärarna vid Diplomutbildningen kommer både från Hvilan Utbildning, från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från arbetslivet, med anknytning till begravningsverksamheten. Förutom de skolförlagda veckorna ingår självstudier inför och mellan delkurserna, där kursdeltagarna på egen hand gör inläsning av teori och löser uppgifter. I varje delkurs ingår prövning av kunskaperna.

Delkurs 1: 5-9 februari.
Delkurs 2: 12 mars 2018.

Sista anmälningsdag till utbildningens första delkurs är 12 januari 2018.

Mer information om utbildningen kan du få genom att kontakta oss på kurs@hvilanutbildning.se
 

Ladda ner informationsfolder här!