Efter anonyma brev: ”Vi välkomnar synpunkter och öppen dialog”

2021-09-27

Sydsvenskan har nyligen publicerat en artikel om de anonyma mejl med dold avsändare som en del inom skolan har fått. Styrelse och ledningen välkomnar synpunkter och öppen dialog kring både utmaningar, eventuella problem som kan uppstå liksom möjligheter att utveckla verksamheten. Såhär säger styrelseordförande Eric Winding i artikeln: ”Jag tror och hoppas att både ledningen och jag från styrelsen uppfattas som öppna för dialog om någon upplever att det finns brister som behöver rättas till. Vi vill ha dialog och inte skyttegrav.”

Hvilan Utbildning ska alltid sätta kvalitet, arbetsmiljö och elevernas bästa i fokus. Här kan du läsa om hur skolan har kommenterat medieuppgifterna: ”Utbildningskvalitet och god arbetsmiljö är högsta prioritet för oss” 

Reglering till yrkeshögskolan

I en annan artikel tar tidningen upp att Hvilan Utbildning upptäckt att ersättning från Yrkeshögskolan ska återbetalas efter att elever hoppat av utbildningen, utan att meddela skolan. Det är helt i sin ordning.

På vår distansutbildning YH-Arbetsledare kyrkogård var det tre studerande som under utbildningen slutade att delta aktivt i undervisningen. Dessa försökte skolan få kontakt med och få ett tydligt besked om deras studier. I efterhand visade det sig att de faktiskt hade avbrutit utbildningen utan att meddela skolan detta. De studerande erhöll inga betyg då vi saknade underlag och antal studerande med examen inrapporterades. Diskrepansen mellan antalet elever med examen och inrapporterade studerande stämde inte och därmed inte rekvirerade medel. Därav fick skolan återsända rekvirerade medel för dessa studerande till MYH. Myndigheten och Hvilan är helt överens om antalet elever med examen och hanteringen av de rekvirerade medlen för dessa tre studerande. Återbetalning gör i enlighet med beslutet.

Samtliga system gällande elever uppdateras dagligen och vi har en enhet som arbetar med elevadministration som säkerställer att antalet inskrivna studerande mot det statsbidrag som erhålls.

Under utbildning kan det ske att nya studerande tillkommer samt att befintliga studerande av olika anledningar gör avhopp. Information om förändringar hanteras direkt men kan ha en eftersläpning tidsmässigt eftersom det är flera parter som behöver hantera dessa förändringar.

I artikeln lyftes också att en ny tillsyn har inletts av Myndigheten för yrkeshögskolan kopplat till utbildningen mot trädgårdsmästare. Vi välkomnar den tillsyn som nu görs av Myndigheten för yrkeshögskolan då externa granskningar är positiva för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.