Gröna näringen i behov av kvalificerad arbetskraft och fungerande samarbeten

2019-11-21

Hvilan Utbildning är en av de utbildningsföretag som påverkas mycket av Arbetsförmedlingens omorganisation sedan hösten 2018, bland annat genom minskat antal kursdeltagare. 

När arbetslösheten ökar och sysselsättningen sjunker är det desto viktigare att slå vakt om de utbildningar som verkligen leder till anställning. Arbetsförmedlingens utbildningar är en lyckad modell som med fördel bör förvaltas och utvecklas i samband med reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Som berört utbildningsföretag är Hvilan Utbildning ett bra exempel på utbildning som leder till arbete. Hvilan Utbildning har under de senaste 4 åren utbildat över tusen (1121) arbetssökande till arbete – och det med en mycket hög anställningsbarhet, se figur 1: Totalt antal kursdeltagare. Undersökningar gjorda med studenter som genomfört arbetsmarknadsutbildning vid Hvilan Utbildning visar på att 73%, tre av fyra kursdeltagare, gick vidare till arbete inom den gröna branschen, se figur 2: Anställningsbarhet. Samtliga kursavslut 2019 visar på en anställningsbarhet på 94%, se figur 3: Anställningsbarhet 2019. En bransch med ett växande behov efter kvalificerad arbetskraft inom såväl odling, anläggning som skötsel. 

–  Politikerna borde värna om utbildningsplatser som i så hög grad leder till arbete och fortsätta fördela statliga medel till olika utbildningsaktörer som via utbildningsformerna når olika målgrupper. Den gröna näringen tillhör en av de verkliga framtidsbranscherna, under ständig utveckling inom både utemiljö och odling av inhemsk grön mat. Här finns en mycket stark efterfrågan och stort behov av utbildade medarbetare, säger Hvilan Utbildnings VD Elisabeth Broberg Lewén.

I en artikel i fredagens Dagens Industri (2019-11-09) ”Leverantörer i kris – AF drar undan mattan för seriösa företag” beskrivs hur Arbetsförmedlingens större utbildningsleverantörer hamnat i svårt läge på grund av Arbetsförmedlingens omorganisation. Det visar den kartläggning som gjorts av Fredrik Tamm, expert på den offentliga marknaden och grundare av konsultbolaget Double Check. 
Enligt kartläggningen har så många som var tionde att de större leverantörerna drabbats hårt av omstruktureringen av Arbetsförmedlingen och slutsatsen är att Arbetsförmedlingen har en nyckelroll som en av flera utbildningsaktörer i landet. 

I samma DI-artikel poängterar Fredric Skälstad, branschansvarig på arbetsgivarorganisationen Almega, de privata utbildningsföretagens nyckelroll i Arbetsförmedlingens reform som, enligt januariavtalet, ska vara fullt genomförd till 2021. Skälstad hävdar att det är ett direkt hot mot reformen om gedigna och seriösa utbildningsleverantörer riskerar att slås ut. 

Att bygga upp kommunal vuxenutbildning motsvarande Arbetsförmedlingens kommer att ta flera år, samtidigt som vi ser att det fortfarande finns ett stort behov av utbildad personal inom branschen. Det behövs både arbetsmarknadsutbildningar som är riktade till specifika branscher som kommunal vuxenutbildning. Genom samarbete mellan aktörer skapas kreativa lösningar för att lösa den höga arbetslösheten och den låga sysselsättningsgraden. Senast i utbildningsutbudet är en variant av arbetsmarknadsutbildning – rekryteringsutbildning. Utbildningen bygger på samarbete mellan Hvilan Utbildning, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom den gröna branschen med rekryteringsbehov runt om i Sverige. Arbetssökande går en skräddarsydd utbildning, vars syfte är att utbilda kvalificerad arbetskraft till arbetsgivarna – något Hvilan Utbildning, med uppdrag att utbilda branschen, är mycket glada över att kunna erbjuda.

Elisabeth Broberg Lewén
VD,  Hvilan Utbildning