Hushållningssällskapet blir nya ägare för Hvilan Utbildning AB

2022-09-14

Hvilan kan äntligen stolt presentera de tre Hushållningssällskapen; Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Hushållningssällskapet Skåne, som nya ägare och för Hvilan Utbildning AB.

Hushållningssällskapet äger och driver sedan tidigare sju naturbruksgymnasium samt utbildningsverksamhet inom vuxenutbildning och uppdragsutbildning inom den gröna näringen och har gedigen kunskap och erfarenhet att driva utbildningsverksamhet. Inom kort kommer tjänsten som VD/Rektor på för Hvilan Utbildning AB att utannonseras.

Affären rör alla kurser, praktiska gymnasie- och vuxenutbildningar i Kabbarp, Stockholm samt Örebro och görs genom ett aktieövertag där de tre Hushållningssällskapen tar över samtliga aktier i Hvilan Utbildning AB.

Läs mer om Hushållningssällsskapet här!
 

________

Eruditia AB är sedan den 13 september nya ägare och huvudman för de teoretiska gymnasieskolorna Hvilan Gymnasium i Stockholm och Hvilan Gymnasium i Lund. De båda skolorna ägdes tidigare av Hvilan Utbildning AB. Läs mer om affären här!