Efter studenten vill Gabriella studera till miljövetare!

2021-05-10

Gabriella går sitt tredje år på det Naturvetenskapliga programmet med inriktning Naturvetenskap och samhäll i Lund och tar studenten till sommaren. 

Gymnasiet i Lund startade år 2019 och erbjuder de studieförberendande programmen. Vi träffade Gabriella för att få veta mer om just det Naturvetenskapliga programmet från ett elevperspektiv. 

Varför valde du det Naturvetenskapliga programmet på Hvilan?
Gabriella berättar att hon valde det Naturvetenskapliga programmet med inriktning samhällsvetenskap för att hon hade ett intresse av de naturvetskapliga ämnena. Hennes intresse är också starkt mot hållbarhet och miljö och säger att hon upplevde att Hvilan Gymnasium var ett passande val för det.  Hvilan var även den skolan hon fick den bästa känslan av från att ha skuggat en klass. 

Usprunligen sökte hon till skolan i Kabbarp när vi fortfarande erbjöd de studieförberedande programmen där men nämner att hon tycker att det fungerar väldigt bra att studera i Lund också. 

Hur är det att ha lektioner på Kemicentrum?
"Jag trivs jättebra där" - säger Gabriella. Nu i corona-tider har dem fått vara mindre klasser när de har laborationer men hon nämner att det är jättebra utrustning och att de har fått testa på många olika experiment. Det är en mer vuxen miljö och de har möjlighet att få testa på som om det vore på universitetet. 

Kan du ge några exmepel på vad ni har fått göra på laborationerna?
Ett exempel på experiment som hon och resten av klassen utförde förra veckan var att hälla magnesium i en bägare. De skulle fastställa vilket PH-värde blandningen hade samt vilken koncentration av ett annat ämne som blandningen innehöll. Tidigare har de också fått framställa läkemedel i en viss koncentration där de sedan utfört en beräkning och tagit reda på vilka felkällor som finns, berättar hon. De gångerna de inte vart på Kemicentrum har de även fått testa på att baka bröd och utföra enklare övningar. Hon tycker det har varit mycket intressant. 

Vad är dina planer efter studenten? 
Gabrielle berätta att hon har sökt till en del olika utbildningar med fokus mot hållbar utveckling då det är det hon känner att hon vill läsa vidare till. Eftersom hon har läst inriktningen samhäll saknar hon ämnena Matematik 4 och Fysik 2. Dessa ämnena har hon sökt för läsa upp inför högskola eller universitet då hon har klarat alla andra kurser. När hon har läst de kurserna som saknas är planen att läsa något mer avancerat med just fokus på det naturvetenskapliga och miljö. 

Har du hittat några speciella utbildningar som passar ditt intresse?
Miljövetare är något som Gabriella hade kunnat tänka sig att studera till då det är fokus på miljön och  kemi. 

Vad är ditt drömjobb/vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?
Gabriella berättar att hon skulle vilja arbeta för någon organisation eller liknande om det är hållbar utveckling eller något mot naturhållet hon kommer studera vidare inom. Förutom Miljövetare har hon också sökt Stadsplanering och global utveckling men tänker även då att hon skulle kunna arbeta för en organisation eller myndighet. Utöver eventuella  framtida yrkesroller berättar hon också att hon kan tänka sig att arbeta utomlands ett tag. Redan under de planerade studietiden på högskola eller univeristet är målet att studera utomlands ett år. Hon har därför sökt utbildningar där det är möjligt med utlandsstudier. Gabriella förbereder även med att läsa kursen Engelska 7 för att utveckla sina språkkunskaper. 

Vad tycker du är bra och skulle vilja framhäva om skolan och programmet?
Gabriella framhäver att de har bra kontakt med lärarna. Hon jämför med kompisar från andra skolor som endast har kontakt med sin lärare under lektionstid. På Hvilan är det stor skillnad då eleverna har kontinuerlig kontakt med lärarna och upplever att man snabbt får svar, säger hon. Hon trycker på att de är hjälpsamma, kunniga och engagerade lärare. 
 

Vill du veta mer om vad våra elever tycker om skolan och programmen kan du titta på filmen här:

 

Glöm inte att...

15 maj är den sista ansökningsdagen för omvalsperioden! Om du har frågor om någon av våra skolor och utbildningar går det bra att kontakta oss på marknad@hvilanutbildning.se eller respektive rektor. 

Vid ändringar efter omvalsperioden ska ni kontakta SYV på er befintliga skola för att kunna ändra ert val.