Hvilan Utbildning avvecklar gymnasieskolan i Norrköping

2022-04-14

Hvilan Utbildning har sedan hösten 2021 bedrivit gymnasieskola i Norrköping och haft förmånen att få arbeta med kompetent personal och undervisa skolans elever.

Etablering av nya gymnasieskolor är en komplex process och kräver såväl satsningar på bland annat personal, fastigheter, utbildning och eleverna – vilket Hvilan har gjort. Dessvärre har vi under hösten och våren haft större elevavhopp än önskat.

Det är med denna bakgrund som styrelsen på Hvilan Utbildning, tisdagen den 2022-04-05, fattade beslut att avveckla gymnasieskolan i Norrköping i samband med vårterminens slut 2022.

Med minskat elevantal ändras våra förutsättningar att ge en bra undervisning, nöjda elever och en god studiemiljö – vilket är viktigt för oss. Det tynger oss att ta detta beslut, men vi ser dessvärre ingen möjlighet att bedriva kvalitativ undervisning utifrån dessa förutsättningar.

Som vid avvecklingen av gymnasieskolan i Uppsala december 2021 har en projektgrupp, med uppdrag att navigera avvecklingen av gymnasieskolan, tillsats. Projektgruppen arbetar med största prioritet att underlätta flytten av elevernas gymnasieplats till annan gymnasieskola, och tillgodose eleverna med det stöd de behöver.

Projektgruppen har informerat samtal med personal, elever, vårdnadshavare och inlett samtal med flera instanser kopplat till utbildningsverksamheten. 

Avvecklingen innebär att Hvilan Gymnasium i Norrköping inte kommer att anta elever till läsår 2022/2023.

När Hvilan etablerar nya gymnasieskolor är det alltid med intentionen att bygga en riktigt bra gymnasieskola och det är aldrig vår avsikt att stänga ned. Det tynger oss att vi känt oss tvungna att vidta denna åtgärd och vi har full förståelse för hur detta påverkar elever, vårdnadshavare och personal.

Margaretha Pettersson
VD Hvilan Utbildning