Hvilan Utbildning avvecklar gymnasieskolan i Uppsala

2021-12-17

I augusti tidigare i år öppnade vi dörrarna för Hvilan Gymnasium i Uppsala, och har sedan dess haft förmånen att bedriva undervisning för skolans elever.

När vi etablerade skolan var vi medvetna om att vi inte skulle öppna med fulla klasser. Under höstens gång har vi haft större elevavhopp än vad vi önskat, trots flera försök att möta elevernas önskemål.

Det är med denna bakgrund som styrelsen på Hvilan Utbildning, i onsdags 2021-12-15, fattade beslut att avveckla gymnasieskolan i Uppsala i samband med jullovet.

Med befintligt elevantal ändras våra förutsättningar att ge en bra undervisning, nöjda elever och en god studiemiljö – vilket är viktigt för oss. Det tynger oss att ta detta beslut, men vi ser dessvärre ingen möjlighet att bedriva kvalitativ undervisning utifrån dessa förutsättningar.

Vi har tillsatt en intern projektgrupp som kommer att navigera avvecklingen av gymnasieskolan. Projektgruppen arbetar med största prioritet att underlätta flytten av elevernas gymnasieplats till annan gymnasieskola, och tillgodose eleverna med det stöd de behöver. Eleverna på skolan kommer få möjlighet att samtal med en studie- och yrkesvägledare (SYV). Projektgruppen har inlett samtal med personal, elever, vårdnadshavare och flera instanser kopplat till utbildningsverksamhet.

Hvilan Gymnasium i Uppsala kommer således inte att anta elever till läsår 2022/2023.

Nedläggning av en skola är en komplex process. När vi etablerar en ny gymnasieskola är det aldrig vår avsikt att stänga ned. Vi har full förståelse för hur detta påverkar elever, vårdnadshavare och personal och beklagar att vi känt oss tvungna att vidta denna åtgärd.

Monika Lekander
Styrelseordförande, Hvilan Utbildning AB