Hvilan Utbildning – ett namn med rötter från 1868

2021-09-03

Idag har Sydsvenskan skrivit en artikel om hur Hvilan Utbildning och Folkhögskolan Hvilan båda använder Hvilan i respektive namn. Artikeln vinklas som att Hvilan Utbildning nu efter 150 år inte längre skulle ha rätt att använda vårt eget namn. Låt mig klargöra att vi har all rätt att använda vårt namn och den rätten har vi inte missbrukat. Jag har som styrelseordförande haft en dialog med vårt juridiska ombud med anledning av detta, advokatbyrån menar att vi har rätten helt på vår sida. Vi heter Hvilan Utbildning och varken det eller vår användning av namnet Hvilan kan ifrågasättas. Folkhögskolans påståenden om motsatsen är felaktiga, vilket har påpekats för dem men precis som vi värnar de om ett namn med lång historia och känslorna kan lätt ta överhanden.

Hvilan Utbildning och Folkhögskolan Hvilan delar en historia och ett gemensamt ursprung. Såväl Folkhögskolan som Hvilan Utbildning har över åren, i lite olika organisationsformer och med olika huvudmän, under ca. 150 år använt namnet Hvilan för de verksamheter de bedriver. Namnet kommer ursprungligen från en vägkrog som tidigare drivit verksamhet i den byggnad i Åkarp, där den verksamhet som idag är grunden till såväl Folkhögskolan som Hvilan Utbildning startade 1868.

I bilagan finns den skrivelse som sändes till tidningen inför publiceringen av dagens artikel.

Eric Winding
Styrelseordförande Hvilan Utbildning