Hvilan Utbildning om dialogen med Malmö stad

2021-10-18

Hvilan Utbildning har en dialog med Malmö stad kring de brister som redan har, respektive ska, åtgärdas. Det handlar bland annat om schemaläggning och att enskilda elever kommer att erbjudas extraundervisning för att få till sig kursmoment som saknats. Idag uppmärksammar Sydsvenskan dialogen i en artikel.

- Vi är överens om att avtalet ska följas till punkt och pricka och för de fall där vi tidigare inte uppfyllt alla villkor så ska vi vidta åtgärder och ta ansvar för det inträffade. Vi välkomnar granskning, vår verksamhet ska klara granskning och när brister uppdagas så tar vi det på stort allvar och agerar. Ledningen arbetar intensivt för att stärka arbetsmiljön, minska personalomsättningen och skapa förutsättningar för den bästa tänkbara utbildningsmiljön. Alla ska få den utbildning de har rätt till hos oss, säger Elisabeth Lewén, vd Hvilan Utbildning.

Hvilan har i dialog med Malmö stad kommit överens om att de elever som missat undervisning nu under höstterminen kommer erbjudas möjlighet till extraundervisning kopplat till de moment de missat, det kommer att genomföras på frivillig basis som ett erbjudande och eleverna kommer också ges möjlighet till ny prövning för nytt betyg om det blir aktuellt.

- Generellt sett har vi en hög kvalitet i vår verksamhet och vi kan se både på betygsresultaten och elevnöjdheten att resultaten inom Hvilan förbättrats samtidigt som vi inte har en onormalt hög personalomsättning. Men med cirka 200 anställda och cirka 1800 elever och studerande är vi ödmjuka inför att vi också på vissa ställen och vid vissa tillfällen inte alltid lyckas så bra som vi vill. Vi tar brister i verksamheten på allra största allvar och ska alltid vidta åtgärder när brister uppdagas. Vi ska aldrig tumma på utbildningskvalitet, säger Elisabeth Lewén.

Det finns också flera oklarheter och direkta felaktigheter i artikeln. I den uppger Sydsvenskan bland annat att antagningsstoppet gäller under ett år vilket inte stämmer, det är för vårterminen och gäller fram till nästa höst vilket alltså snarare är 6 månader än ett år. Vitesbeloppen som anges är inte heller korrekta på så sätt att vi har ännu inte erhållit några viten eller belopp som är angivna av Malmö Stad. Om dessa effektiveras och döms ut så återstår det att se vilka beloppen blir. Exempelvis vägledare har nu rekryterats vilket även Malmö Stad har informerats om.

Oavsett felaktigheter så är vår tydliga inriktning att fortsatt arbeta med att utveckla utbildningen och verksamheten samtidigt som vi kommer att ha en öppen och transparant dialog med Malmö stad för att fortsatt ha ett bra samarbete med dem över tid.