Hvilan Utbildning satsar på kärnverksamheten!

2023-01-27

Den 9:e januari tillträdde Johan Harryson som ny VD/rektor. Johan kommer närmst som kommundirektör på Karlskoga kommun och har tidigare även tjänstgjort som VD och rektor på Stiftelsen Lundsbergs skola.

Att Hvilan Utbildning genomgått stora förändringar det senaste året är ingen nyhet. Bland annat har bolaget avyttrat de två teoretiska gymnasieskolorna i Lund och Stockholm till bolaget Eruditia AB samt genomgått ett ägarbyte där Hushållningssällskapen Skåne, Blekinge Kalmar Kronoberg och Sjuhärad är nya huvudmän för skolan.

Som ny VD på skolan ser jag stora möjligheter, gedigen kunskap och ett stort engagemang att bedriva bra utbildning. Samtidigt har det under en period uppmärksammats ett antal brister, varpå många är åtgärdade och andra arbetar vi med, betonar Johan.

Den 20 januari uppmärksammade Sydsvenskan Skolinspektionens uppföljning av tidigare inspektion. Rapporten riktar kritik kopplat till naturbruksprogrammet inriktning djur, och rör brister i lokaler och resurser för att elever ska få en korrekt utbildning utifrån utbildningens krav. Det är av största vikt att eleverna får den utbildning de är berättigade till och blev lovade när de sökte till oss.

Tisdagen den 24 januari beslutade VD tillsammans med Hvilans styrelse att avbryta pågående gymnasieintag på gymnasieprogrammet naturbruk inriktning djur och därmed inte anta fler elever till programmet. Antagningen är underrättade om detta. Skolan är förbunden att ge eleverna som går på programmet en bra utbildning och arbetar med att infria detta i de delar där brister påtalats.

Med denna utgångspunkt lägger vi vårt fokus på skolans kärnverksamhet – utbildning inom trädgård, hantverk och restaurang, vilka Skolinspektionen i sin uppföljning understryker att vi gör bra. Genom att gå tillbaka till våra rötter och göra det vi kan bäst, tror jag och Hvilans styrelse att vi kan bli ännu bättre, och beslutet att stänga antagningen för naturbruksprogrammet inriktning djur ligger i linje med detta, säger Johan.

Vi är ödmjuka inför de förändringar som görs i verksamheten – och den utveckling som skolan har framför sig. Samtidigt är vi stolta över den utbildningsverksamhet vi bedriver samt den kunskap och erfarenhet eleverna har med sig ut i arbetslivet efter sin examen, avslutar Johan.

 

Frågor

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta:

Johan Harryson
VD
johan.harryson@hvilanutbildning.se

Hans Strömberg
Tf rektor
hans.stromberg@hvilanutbildning.se