Hvilan Utbildning startar trädgårdsutbildning i Örebro!

2020-05-27

Hvilan Utbildning är en referens- och branschskola till den gröna näringen och ägs av Gröna näringens Riksorganisation – GRO. Vi har i mer än 150 år försörjt branschen med kompetent personal inom skötsel, trädgårdsanläggning och odling. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av utbildning och vet vad branschen behöver. Vi finns i Skåne, Stockholm och Uppsala och nu även i Örebro.


Utbildning som leder till arbete

I ett samarbete med Arbetsförmedlingen hjälper Hvilan arbetssökande, genom arbetsmarknadsutbildningar, att komma ut i arbete i branschen. Under de senaste 4 åren har vi utbildat över tusen (1121) arbetssökande till arbete – och det med en mycket hög anställningsbarhet, se figur 1: Totalt antal kursdeltagare. Undersökningar gjorda med studenter som genomfört arbetsmarknadsutbildning vid Hvilan Utbildning visar på att 73%, tre av fyra kursdeltagare, gick vidare till arbete inom den gröna branschen, se figur 2: Anställningsbarhet. Samtliga kursavslut 2019 visar på en anställningsbarhet på 94%, se figur 3: Anställningsbarhet 2019. En bransch med ett växande behov efter kvalificerad arbetskraft inom såväl skötsel, trädgårdsanläggning och odling.

Arbetsmarknadsutbildning i Örebro

Senast i vårt utbildningsutbud är arbetsmarknadsutbildningar inom skötsel, trädgårdsanläggning och odling i Örebro. Utbildningarna ges i samarbete med Rosängen där den studerande förvärvar eftertraktade kunskaper inom branschen genom teoretiska och praktiska moment. Rosängen, liksom Hvilan Utbildning, är en solid verksamhet och har verkat i 30 år inom regionen med människans utveckling i centrum – ett samarbete vi ser fram emot!

Vill du jobba med trädgård? Kontakta Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsutbildning@hvilanutbildning.se