Hvilan Utbildning utökar med ytterligare Yrkeshögskoleutbildning samt arbetsmarknadsutbildning på flera orter!

2023-01-20

Det är med glädje och stor förväntan som vi nu kan informera om att vi utökar vårt utbildningsutbud med ytterligare en yrkeshögskoleutbildning, Trädgårdsmästare – Odling, förädling och entreprenörskap.

Utbildningen är platsbunden med 24 platser i Kabbarp och löper över drygt 2 år med fokus på att ge den studerande gedigen kunskap inom grönsaks-, frukt-, bär- och kryddodling utifrån växtplatsens förutsättningar på friland eller i växthus. Utbildningen ger de studerande kunskap om förädling för att sedan sälja vidare till andra företag inom produktionskedjan – eller direkt till konsument. Tidigt i utbildningen får de studerande teoretiskt och praktiskt kunskap i entreprenörskap och att driva eget företag.

Glädjande även att vi får fortsatt förtroende av Arbetsförmedlingen att bedriva en 40-veckors arbetsmarknadsutbildning inom trädgård på orterna Kabbarp, Örebro och Kristianstad. Utbildningarna startar först i mars och pågår under 4 års tid.

Viktiga och nödvändiga utbildningar som förser trädgårdsbranschen med kompetent personal!

Läs mer om YH-utbildningen här!

 

Hvilan Utbildning bedriver trädgårdsutbildning genom yrkeshögskolan, komvux, arbetsförmedlingen samt gymnasieutbildning inom trädgård, florist och restaurang- och livsmedel. Hvilan Utbildning ägs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Hushållningssällskapet Skåne och bedriver utbildning i Skånska Kabbarp, Kristianstad, Ystad, Stockholm och Örebro. Hvilan utbildar branschen genom kurser och uppdragsutbildning i Skåne och Stockholm.