Hvilan Utbildning utvald till branschskola

2018-01-16

Yrkesområde trädgård är högintressant och behovet av professionell yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå är stor. För att stödja det nuvarande stora och förväntat ökande arbetskraftsbehovet, har Skolverket i ett försöksprojekt utnämnt Hvilan Utbildning till branschskola under 5 år framöver med start 1 juli 2018.

Skolverkets satsning är ett ambitiöst projekt att ge elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden med goda möjligheter till arbete. Trädgård är ett sådant område och just Hvilan Utbildning har kvalificerat sig för att delta i satsningen.

Vi är mycket stolta. Det är ytterligare en kvalitetsstämpel på vår verksamhet och ett bevis på att vi ligger i framkant med vårt trädgårdsprogram, menar Elisabeth Broberg Lewén, VD på Hvilan Utbildning.

Fler elever och god arbetsmarknad
Rent konkret kommer satsningen medföra ökad omfattning på det gymnasiala trädgårdsprogrammet i Åkarp. Och i förlängningen ges de studerande goda möjligheter till praktikplatser och anställningar inom trädgårdsområdet. Dessutom får den gröna branschen fler kvalificerade medarbetare.

Vår situation som branschägd skola är unik, vilket gör att vårt kontaktnät spänner över hela trädgårdssektorn. Det kommer studenterna till gagn när de ska ut i arbetslivet och anställas i den gröna branschen, fortsätter Elisabeth Broberg Lewén.

Hvilan Utbildning - gedigen och stark skola
Att bli en branschskola handlar alltså om att vara en gedigen stark skola med högpresterande lärare - i samspel med motiverade studenter som i detta fall har mycket goda framtidsutsikter för arbete inom trädgårdssektorn.