Hvilan Utbildning växer med tre nya yrkeshögskoleutbildningar!

2019-01-29

I stor konkurrens mellan olika utbildningsanordnare har Myndigheten för Yrkeshögskolan valt Hvilan Utbildning i Kabbarp som Sveriges främsta lärosäte för blivande arborister, konsulterande arborister och trädgårdsmästare.  

Hvilan Utbildning firade 150-årsjubileum ifjol och i år utökas utbildningsfamiljen med fortsatt förtroende för att under de närmaste åren bedriva Sveriges enda arboristutbildning samt att som första utbildningsanordnare i norra Europa utbilda blivande konsulterande arborister med möjlighet till ETT-certifiering (European Tree Technician). Hvilan Utbildning kommer även att utbilda Sveriges nästa generation av trädgårdsmästare med fokus på hållbar park och växtproduktion. 

Tack till arbetslivet som genom sitt helhjärtade engagemang och stora delaktighet i Hvilan Utbildning bidrar till att långsiktigt och målmedvetet kompetensförsörja Sverige inom den gröna näringen