Kommentar till försäljningsrykten: ”Inga skarpa förhandlingar”

2021-10-29

Idag har en del nåtts av ytterligare ett anonymt mejl där det skrivs om försäljning av verksamheter inom Hvilan utbildning. Med anledning av det ryktet har också Sydsvenskan hör av sig med frågor.

- Vi kan inte uttala oss om rykten eller spekulationer däremot kan jag som styrelseordförande tillbakavisa att det pågår skarpa förhandlingar idag, säger Eric Winding, styrelseordförande Hvilan utbildning.

Det florerar också ett rykte om att styrelsen skulle vara förd bakom ljuset, men faktum är att det inte går att runda en styrelse när det kommer till varken förvärv eller avyttringar, det är ju de facto ägarfrågor och kräver därmed styrelsebeslut.

- Om eller när vi gör förvärv eller avyttringar så informerar vi om det efter att styrelsebeslut är fattade och affären är i hamn. Så har vi gjort historiskt, det gäller även i framtiden, avslutar Eric Winding.