Mattias gick TCYK-kurser och höjde sin kompetens

2019-05-23

Hvilan har de kurser som branschen efterfrågar för att kompetenshöja vår personal. "Hvilan är en utbildare att räkna med! De har kunniga och engagerade lärare att inspireras av. " säger Mattias Carlsten, platschef på Svevia, drift Stockholm Söder.
 

I den fantastiska miljön som finns på skolan i Kabbarp är det svårt att inte bli inspirerad.
 

Mattias Carlsten är platschef på Svevia, under det senaste året har han gått ett flertal TCYK-kurser på Hvilan Utbildning. Trädgårdsnäringens olika intressenter har gemensamt satt upp kunskapskrav för att höja kvalitet och därmed status, på skötsel och anläggning av utemiljö och svensk produktion av plantskoleväxter. Dessa kompetenskrav finns samlade i ett system av yrkesbevis (TCYK-yrkesbevis) inom trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och plantskoleproduktion.

I dagens upphandlingar ställer kunderna högre krav på att personal som utför arbetet ska vara utbildad och inneha TCYK-bevis, säger Mattias. Utbildad personal skapar en stor konkurrensfördel och ger en kvalitetsgaranti.

Mattias Carlsten såg sig om efter en passande utbildning för att ta ett TCYK-yrkesbevis och fick snabbt och bra återkopplar av Hvilan Utbildning som kunde erbjuda de kurser han efterfrågade. Mattias har gått följande kurser i Stockholm, i Kabbarp eller via Hvilan distans, ”Skötsel och förvaltning av utemiljö”, ”Växtkännedom 1” på distans, ”Ritningsläsning avvägning och utsättning” samt ”Beskärning och trädvård”.

Genom dessa kurser samt de jag planerar att gå framöver hos Hvilan Utbildning har jag fått en annan syn och på mitt arbete. Kurserna breddar mina och företagets möjligheter att utvecklas och höja statusen av skötsel och underhållsarbete, med stor respekt för naturen, människor och djur som vistas där.

Att kunna identifiera växter, ståndort och vilken succession växten befinner sig i är något Mattias tycker är extra roligt. Grunderna i beskäringsteknik, hur man lägger det perfekta snittet, varför man beskär och med rätt val av verktyg är kunskap han har stor nytta av. Det fins massor att lära och många vanliga fel Mattias lärt sig att undvika. Fel som annars kostar pengar för företaget och våra kunder. Svevias kunder kan känna sig trygga med att Mattias och hans team tar rätt beslut. Högre kompetens inom företaget underlättar våra kunders vardag från anbud till färdigt uppdrag.

Engagerade och otroligt kunniga lärare är något jag mött under alla mina kurstillfällen på Hvilan Utbildning. Personalen är mån om kursdeltagarna oberoende om kursen ges fysiskt eller på distans. Man får alltid snabb och proffsig återkoppling. Jag kan varmt rekommendera andra företag att kompetenshöja sin personal genom att gå kurser hos Hvilan Utbildning.

 

Tips på kommande TCYK-kurser:

Kurs

Ort

Datum

Växtkännedom 1 TCYK 

Distans                  kursstart 26 augusti
Beskärning och trädvård TCYK             Kabbarp 6-8 november

 

 

 

Läs mer om vilka kurser Hvilan erbjuder HÄR.