Nordic Horticulture

2016-06-08

Som enda skola i Sverige kommer Hvilan Utbildning att delta i Nordic Horticulture, ett projekt med sex deltagande skolor från fem nordiska länder där lärare och studerande möts för att utbyta kunskap och nya tekniker inom odling och trädgård.

Projektet leds av The Agricultural University of Iceland och är en del av NORDPLUS. Under läsåret 2016-2017 kommer seminarier och workshops att hållas både i Danmark och på Island.

Läs mer om projektet här.