Nu kan du läsa Yh-utbildningen Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning på distans!

2019-03-18

Den distansbaserade utbildningen ges på heltid under 1,5 år med 29 platsbundna träffar fördelat på 8 tillfällen. Den platsbundna undervisningen ges vid Hvilan utbildning i Kabbarp. Lärplattformen Ping Pong används för den distansundervisningen. Där ges inspelade föreläsningar, instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter. Som studerande har du kontakt och tillgång till dina lärare via plattformen. Via plattformen kan du också kommunicera med klasskamrater angående utbildningsinnehåll och examinationsuppgifter. Plattformen nås enkelt via datorn eller app i telefonen. Utbildarna finns tillgängliga via Ping Pong upp till 20 timmar i veckan samt på heltid under de platsbundna träffarna på skolan.