Ny insektsart i Sverige hittad av elever på Hvilan Utbildning

2016-04-26

På Hvilan Utbildning i Åkarp finns Sveriges enda arboristutbildning. Under en exkursion till Alnarpsparken för att studera sjukdomar och skador på träd, hittade arboriststudenterna Rasmus Persson och Mikael Hällén ett märkligt ekollon. Det liknade en förstenad bläckfisk. De gav fyndet till sin lärare docent Eric Danell som aldrig hade sett något liknande. Med hjälp av utländsk litteratur kunde han slå fast att det rörde sig om Andricus quercuscalicis, en ekgallstekel som saknar svenskt namn och som inte fanns listad av Dyntaxa, databasen över svenska vilda djur, växter och svampar. Entomologerna Christer Hansson vid Lunds universitet och Mattias Forshage vid Naturhistoriska riksmuseet kunde bekräfta att detta var det första fyndet i Sverige!

Vid ett återbesök i Alnarpsparken i lördags kunde Mikael Hällén och Eric Danell slå fast att arten är väl etablerad i ekarna runt slottet. Dess märkliga livscykel omfattar en sexuell generation som utvecklas i hanblommorna av turkisk ek, och en generation med jungfrufödande honor som utvecklas i den svenska skogsekens ekollon. Att arten är så sällsynt i Sverige beror på att turkisk ek sällan planteras här.

Sannolikt väntar fler nya svenska fynd för Sverige, eftersom gallbildningarna ofta också innehåller värdspecifika parasiter och harmlösa följeslagare. Hur det är med den saken får vi se i sommar.