Är du behov av personal?

2020-04-06

Hej Odlare!

Behöver du personal? Just nu ger vi på Hvilan Utbildning en introdutionsutbildning om ca 40 h till arbetssökande som nyligen blivit arbetslösa pga Covid-19. Utbildningen ger den studerande grunden i och förståelsen för odling och livsmedelshantering, men den verkliga kunskapen lär de sig hos er. Är du odlare och i behov av personal?

Hör av dig till odlare2020@hvilanutbildning.se

Anna Andersson, tel 040-46 37 05                   Jennifer Wendel, tel 040-46 37 68 

Utbildningarna startar från och med denna vecka!