Stort intresse på Öppet Hus

2017-12-05

Hvilan Utbildnings gymnasium har genomfört sina första Öppet hus för säsongen, både i Stockholm och i Skåne. Det var två välbesökta evenemang med cirka 150 besökare på varje ort.

Till Skåne kom dessutom ett tjugotal besökare med buss från Göteborg. Besökarna fick svar från engagerade lärare om både utbildningarna och skolorna.

Det stora intresset är ett bevis på att Hvilans satsningar går hand i hand med behovet av attraktiva och uppdaterade gymnasieutbildningar. Förutom de yrkesförberedande programmen har skolan nu även satsat på flera studieförberedande utbildningar – allt för att bredda möjligheterna efter studenten. Med en informativ programbroschyr i brevlådan till alla niondeklassare i södra Sverige och deltagande på de största gymnasiemässorna kan nu Hvilan se resultatet på antalet intresserade till utbildningarna.

Vi hoppas att många väljer att studera på Sveriges grönaste gymnasium och välkomnar alla till våra framtida öppet hus.