Sveriges grönaste gymnasieskola öppnar i Uppsala!

2021-05-03

Vill du gå på en mindre skola, med anor från 1868 och en lång tradition av utbildning, där du kan vara med och påverka din skolgång? Då ska du välja Hvilan Gymnasium.

Mitt i centrala Uppsala förbereds just nu för öppning av en ny gymnasieskola: Hvilan Gymnasium. Sista pusselbitarna läggs för tillfället på plats inför skolstarten i augusti då de första eleverna, under förutsättning att erforderliga tillstånd ges, intar Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan 12.

Skolan kommer erbjuda de studieförberedande programmen med eftertraktade inriktningar inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi – program som öppnar många dörrar inför studier på universitet och högskolor.

– Våra studieförberedande program vill vi etablera i närhet till akademi och vidare studier, där man har ett tydligt engagemang för grön utveckling. Vi är väldigt stolta över den centrala placeringen av skolan med närhet till såväl stadskärna som härliga miljöer, säger Mamak Babak-Rad, utbildningsutvecklare på Hvilan.

Hvilan Gymnasium är en del av Hvilan Utbildning med anor från 1868 som från grunden var en trädgårdsskola i Skåne. Därmed finns 153 års samlade erfarenheter av utbildning. Sedan 2001 ägs Hvilan Utbildning av Gröna näringens riksorganisation (GRO) – en ideell och icke vinstdrivande organisation där alla pengar återinvesteras i verksamheten och utbildningarna.

Hållbar skolgång med eleven i fokus

Filip Berardi och Agnes Ryttberg Vesterlund går andra respektive tredje året på Hvilan Gymnasium i Stockholm. Filip studerar ekonomiprogrammet och Agnes går det naturvetenskapliga programmet. Båda tycker det är intressant att gå gymnasiet i skolans dynamiska kunskapsmiljö.   

– Jag valde Hvilan Gymnasium eftersom jag alltid haft stora ambitioner och visioner om vad jag vill bli i framtiden. När jag hittade Hvilan såg jag direkt att skolan skulle vara ett bra första steg för mig att komma närmare en av mina drömmar, att få driva ett eget företag. Skolan möter mina ambitioner på ett bra sätt, så att jag ständigt utvecklas både som person och genom fördjupningar inom mina ämnen, säger Filip Berardi. 

Han berättar att det bästa med just ekonomiprogrammet är kvalitén på undervisningen. Att man får nya perspektiv genom att lärarna håller en hög nivå i undervisningen och att gästföreläsare bjuds in för att tala om ekonomirelaterade ämnen, bland annat ledarskap och sälj.

– Lärarna och skolledning är både engagerade och finns tillhands när det uppstår frågor, vilket har varit värdefullt inte minst under det gångna året med distansundervisning på grund av Covid-19. Ytterligare något som bidragit till att distansundervisningen fungerat bra är att vi i stort sett uteslutande arbetar digitalt.

Agnes flikar in:

– Jag såg Hvilan Gymnasium som en skola där jag hade goda förutsättningar att utvecklas. Hälsa och kost är också viktigt för mig så Hvilans utbud av skolmat var något jag lockades av. 

Agnes började på skolan när den var helt ny då hon gillade tanken på att vara med i uppstarten av en ny skola. Och eftersom Hvilan Gymnasium hade funnits länge i andra delar av landet kände hon sig helt trygg.

– Det bästa med det naturvetenskapliga programmet är att alla lärare och elever är så motiverade. Lärarna vill verkligen att vi elever ska lyckas och hjälper oss med det. De är dessutom mycket kunniga inom sina ämnen och tycker det är kul att undervisa oss. I min klass hjälper vi också varandra mycket, de som har det lättare hjälper de som har det lite svårare så att alla kan lyckas. 

"Lärarna vill verkligen att vi elever ska lyckas och hjälper oss med det." - Agnes Ryttberg Vesterlund, elev på Hvilan Gymnasium i Stockholm


Utbildningsutvecklaren Mamak berättar att Hvilan värnar om en hållbar skolgång där eleven står i fokus. Det märks till vardags bland annat i stämningen på skolan, närheten och de korta kommunikationsvägarna till lärare och ledning, samt de gränsöverskridande studierna. 

– Vi har en stämning som vi kallar för Hvilan-andan. Den kommer ursprungligen från vår internatskola, och som vi lyckats föra vidare till skolorna i Stockholm och Lund, och nu till Uppsala. Vi är helt enkelt den mindre skolan med stor gemenskap där varje elev har en röst.

Gemensamt för Hvilans redan etablerade gymnasieskolor i Stockholm, Lund och Skånska Kabbarp är skolornas familjära känsla och elevernas möjlighet att påverka såväl skolans utveckling som sin egen skolgång. Samtliga fastigheter har också ett gediget intryck där eleverna möts av studiero, kreativa miljöer och engagerade lärare.

– Vi kallar oss för Sveriges grönaste skola. Inte bara för att vi ägs av GRO utan också på grund av vårt gröna arv som bland annat märks genom maten som serveras och arbetsmiljön. Det märks även i våra utbildningar, vilket bland annat visar sig i kursen entreprenörskap där majoriteten av eleverna som startar UF-företag har en grön affärsidé, säger Maria Eriksson, biträdande rektor i Stockholm.

I utbildningen på Hvilan Gymnasium vävs såväl entreprenörskap som gröna infallsvinklar in med nära kontakt till olika branscher. På skolan i Stockholm erbjuds till exempel eleverna på den naturvetenskapliga profilen Rymdvetenskap ett samarbete med stiftelsen Fuglesang Space Center. 

– Det är ett spännande samarbete där våra elever får lära sig om rymden och människans livsbetingelser. Ett exempel på projekt vi försöker knyta till våra utbildningar som skapar unika möjligheter för våra elever, säger Maria Eriksson.

Etableringen fortskrider inför öppningen i Uppsala

Hvilan Gymnasium genomför just nu rekrytering av såväl lärare som skolledare där lärarbehörighet och kunskaper inom specialområden är av vikt.

– Därför är det så kul att vi har över hundra stycken som är intresserade av våra tjänster och att så många delar vår vision och våra gröna värderingar. Vi siktar på att hitta de bästa lärarna som med stort engagemang involverar eleverna i studier och undervisning. Och precis som på våra andra skolor kommer vi måna om att eleverna ska få en nära och bra kontakt med lärare och skolledning där samtliga lärare är behöriga, säger Mamak Babak-Rad.

Hon berättar vidare att näringsriktig och god mat är viktigt för bra studier. Maten som serveras kommer därför från ansvarsfulla producenter och lagas från grunden med svenska råvaror.

– Vi vill arbeta med långsiktiga samarbeten som främjar stabilitet och bra relationer. Skollunchen i Uppsala kommer serveras på Cajsa´s Kök som delar våra värderingar och tankar kring närodlad och god mat, och som finns på fyra platser runt om i stan.

Mamak avslutar med att berätta att hon ser fram emot att implementera Hvilan-andan och det speciella engagemanget i gymnasieskolan i Uppsala när de i höst öppnar portarna bara två kvarter från stora torget på gågatan och Uppsala centralstation.

– Vi vill ge våra elever förutsättningar att utvecklas och växa för en bättre framtid. 

 

Digital rundvandring i våra lokaler, se video nedan: