Ge förutsättningar till de utbildningsaktörer vars insatser bevisligen ger människor jobb!

2020-01-23

Elisabeth Broberg Lewén, VD för Hvilan Utbildning, varnar för att seriösa och långsiktiga utbildningsaktörer slås ut i samband med omstruktureringen av Arbetsförmedlingen.

Senaste hotet är den risk om snedvriden konkurrens som uppstår om staten beviljar aktieägartillskott till Lernia. 

– Förutsättningar att bedriva seriös utbildningsverksamhet på vuxenmarknaden är helt satt ur spel. Såväl små som mellanstora företag kämpar för sin överlevnad. Nu måste politiken sluta prata och istället agera så att den bredd av olika vuxenutbildningar kvarstår i samhället över tid, säger hon. 

Hvilan Utbildning har ända sedan starten år 1868 varit specialiserad på den gröna näringen. Vi har följt med vår tid, ständigt utvecklats och bedriver i dag bland annat vuxenutbildningar nischade mot trädgårdsbranschen. Det är en sektor med växande behov av kvalificerad arbetskraft inom såväl odling, anläggning som grönyteskötsel. Under de närmaste fem åren beräknas det finnas att behov på mellan 4-6000 nya medarbetare på samtliga nivåer. Trädgårdsbranschen äger till hundraprocent vår verksamhet och uppdraget är tydligt från ägarna: utbilda nya medarbetare till branschen. Men med tanke på vad som politiskt har skett inom arbetsmarknadsmyndigheten under det senaste året har det på sistone varit nästintill omöjligt att klara vårt uppdrag. 

Låt oss titta på vad vi faktiskt åstadkommer. Vi erbjuder på-plats-utbildningar i både Skåne och Stockholm/Uppsala. Vi har ett gott samarbete med såväl Arbetsförmedlingen som ett starkt och stabilt nätverk inom den gröna näringen över stora delar av landet. Det ger resultat. Under åren 2016-2019 fick 3 av 4 av de 1122  studerande som gått en arbetsmarknadsutbildning hos oss jobb inom den bransch de utbildat sig till efter avslutade studier, visar våra undersökningar. Det är totalt 73 procent. Tittar man enbart på fjolåret, år 2019, var siffran uppe i hela 94 procent. 

– Politikerna borde värna om utbildningsplatser som i så hög grad leder till arbete och fortsätta fördela statliga medel till olika utbildningsaktörer för att minska arbetslösheten - specifikt i prioriterade målgrupper. Den gröna näringen tillhör en av de verkliga framtidsbranscherna, under ständig utveckling inom både utemiljö och odling av inhemsk grön mat. Här finns en mycket stark efterfrågan och stort behov av utbildade medarbetare, säger Hvilan Utbildnings VD Elisabeth Broberg Lewén.

Så ser det dock tyvärr inte ut i dagsläget. Hvilan Utbildning är ett av de utbildningsföretag som har påverkats mycket av Arbetsförmedlingens omorganisation, bland annat genom minskat antal kursdeltagare. Sedan januariöverenskommelsen sjösattes används utbildningsplatserna inte alls i den mängd som efterfrågas av både arbetssökande och branschen.  Trots att omkring femhundra företag inom våra nätverk är beredda att nyanställa utbildade medarbetare på studs, har inte Arbetsförmedlingen resurser för att godkänna utbildningsplatser. Hvilan Utbildning har därför varit tvungen att ”kortsluta systemet” genom att kontakta företagen som därefter presenteras för Arbetsförmedlingen som i sin tur kontaktar arbetssökande. Och intresserade arbetssökande finns det, bara i Malmö väntar ett hundratal arbetssökande på att starta utbildning för jobb. 

Denna politik drabbar fler utbildningsföretag. Bara i fjol gick fem av arbetsförmedlingens tidigare leverantörer i konkurs, enligt Dagens Industri. Tidningen refererar också till en kartläggning som visar att så många som var tionde av de större leverantörerna har drabbats hårt av omstruktureringen. Samtidigt avslöjade Dagens Industri i dagarna att statliga Lernia vill ha 450 miljoner kronor i aktieägartillskott efter att bolaget under flera års tid har gått med förlust trots stora neddragningar. Detta i en tid då Lernia nyligen vann nio av Arbetsförmedlingens upphandlingar av industriteknisk utbildning, i samtliga fall utom ett på grund av lägsta pris enligt tidningens genomgångar.

– Om politikerna beviljar Lernia detta stöd riskerar än fler seriösa aktörer att gå omkull. Att en statlig aktör erbjuder ett lågt pris och sedan söker ekonomiskt medel för att klara det, innebär en fullkomligt snedvriden konkurrens, inte detta ovanpå det som samtidigt sker inom Arbetsförmedlingen säger Elisabeth Broberg Lewén.

Hon tror att det på längre sikt kan leda till att den tänkta reformen, där privata små aktörer också ska axla ett stort ansvar i den nya arbetsmarknadsmyndigheten,  kommer ha mycket svårt att genomföra sina uppdrag. Värna de mindre aktörerna genom att tydligt satsa på dessa, de har uppbyggda nätverk på orterna, god kännedom om arbetsmarknaden och några av dem, som Hvilan 
Utbildning, är branschägda.  I förlängningen gynnar detta både den arbetssökande - Arbetsförmedlingen - och samhället.

– För att kunna finnas kvar och bidra i det arbetet måste vi ju ha realistiska möjligheter att få verksamheten att gå ihop, säger Elisabeth Broberg Lewén. 

Hon avslutar med att konstatera att mycket är på gång inom Hvilan Utbildning. Genom samarbete mellan aktörer skapas kreativa lösningar för att lösa den höga arbetslösheten och den låga sysselsättningsgraden. 

– Senast i vårt utbildningsutbud är en variant av arbetsmarknadsutbildning – rekryteringsutbildning.

Utbildningen bygger på samarbete mellan Hvilan Utbildning, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom den gröna branschen med rekryteringsbehov runt om i Sverige. Den arbetssökande går en skräddarsydd utbildning, vars syfte är att utbilda kvalificerad arbetskraft till arbetsgivarna.

– Det är Hvilan Utbildning, med uppdrag att utbilda branschen, mycket glada över att kunna erbjuda, säger Elisabeth Broberg Lewén.

Elisabeth Broberg Lewén
VD,  Hvilan Utbildning
 

SVT: STOR BRIST PÅ PERSONAL TILL PARKER OCH TRÄDGÅRDAR
Under torsdagens rekryteringsdag besöktes vi av SVT Sydnytt som rapporterade om det stora behovet av utbildad personal till de gröna näringarna. Se videon här!