Tidningen Viola om Hvilan : ”Skolan är för att kvalitetssäkra kvalificerade yrkesutbildningar”

2021-09-17

I affärstidningen för trädgårdsföretagare, Viola, har Lennart Wikström i en ledartext skrivit om Hvilan Utbildning. Han skriver bland annat ”När nu en av de regionala tidningsdrakarna försöker måla upp en skandal inom en friskolekoncern med rötterna i landets äldsta trädgårdsskola finns det anledning att fråga sig vad det är som ligger bakom.”

Wikström fortsätter bland annat med: ”Men efter vissa självförvållade ekonomiska problem, indragningen av arbetsmarknadsutbildningar i samband med Arbetsförmedlingens omorganisation och pandemin är det den goda ekonomin i den övriga verksamheten som gjort att utbildningarna i Kabbarp fortfarande finns kvar och kan bedrivas. Att Hvilan i Kabbarp ingår i en koncern möjliggör också anställning av mer kvalificerade lärare genom de skalfördelar som fler utbildningar och skolor innebär. Detsamma gäller administration och fortbildning. Samtidigt är söktrycket till trädgårdsutbildningarna högt, kurserna och internatet är fulla. I andra ändan har enligt skolans egen uppföljning fyra av fem utexaminerade elever inom tre månader antingen fått arbete eller gått vidare till högre utbildningar. På SLU är elever från Hvilan en av de viktigaste rekryteringsbaserna till trädgårdsutbildningarna i Alnarp. Det är vad man kan kalla starka indikatorer på en bra skola.”

Läs hela artikeln här: https://tradgard.tejarp.se/shared/spread/viola-2021-09-17-p4-5/r1YQFipx

Här kan du läsa Hvilan utbildnings svar på uppgifterna i artiklarna som förts fram i Sydsvenskan:
https://www.hvilanutbildning.se/nyheter/utbildningskvalitet-och-god-arbetsmilj-r-hgsta-prioritet-fr-oss