Trivsam miljö på gymnasieskolan i Stockholm!

2020-05-16

En hållbar gymnasietid innebär ett aktivt arbete med både undervisning, miljö och aktiviteter. En elevänkät kring studiemiljön, utbildningarna och skolan i Stockholm visar på att 82% av medverkande elever upplever att de trivs på skolan. Kul och betryggande tycker vi - det betyder att vårt arbete för en hållbar gymnasietid ger resultat, även om det fortfarande finns utrymme för förbättring!