UPPDRAGSUTBILDNING INOM HVILANS YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

2019-05-28

Visste du om att företag, organisationer och offentlig verksamhet har möjlighet att köpa utbildningsplatser inom en Yrkeshögskoleutbildning?

Det kan vara en hel utbildning eller enstaka kurser.
Passa på att utbilda din personal eller dig själv!
Hör av dig så tittar vi närmare på vilka behov ni har:

Kontaktpersoner
Niclas Haglind, Kabbarp: niclas.haglind@hvilanutbildning.se
Natasja Klingemark Kanth, Stockholm: natasja.kanth@hvilanutbildning.se