Nyheter

2017-02-21

Grön utbildning fyller behov – branschdag knyter samman

Studenterna på arbetsmarknadsutbildning med trädgårdsinriktning på Hvilan Utbildning fick den 16 februari träffa lokala arbetsgivare inom de gröna näringarna. På Branschdag för gröna näringar på Roma Löfsta på Gotland mötte... Läs mer

2017-02-14

​Branschdag på Gotland – En unik möjlighet till arbete

Torsdagen den 16 februari arrangeras en branschdag på Hvilan Utbildning på Gotland. Detta är ett nytt unikt initiativ från skolan, branschrepresentanter och Arbetsförmedlingen där de studerande får möjlighet att knyta kontakter med möjliga blivande arbetsgivare. Läs mer

2017-02-08

Hvilan fortsätter utbilda Sveriges bästa arborister

Ett besked från YH-myndigheten under tisdagen innebär att Hvilan Utbildning får fortsatt förtroende att utbilda arborister i Åkarp. Hvilan är den enda skolan i Sverige som har en 2-årig arboristutbildning... Läs mer

2017-01-31

Säsongens sista frukostmöte 30 mars

Torsdagen den 30 mars har Hvilan Utbildning vårt sista frukostmöte för denna säsongen till alla trädgårdsbranschens företrädare. Idag, den 2 mars, har vi att lyssnat till Magnus Larsson och Paul... Läs mer

2017-01-05

Ny utbildning tillgodoser trädgårdsbranschens kompetensförsörjning

I november 2016 startade en ny utbildning på Gotland. Det är ett unikt samarbete mellan Gotland Grönt Centrum AB och Hvilan Utbildning, två organisationer med mycket stor kompetens och utbildningsvana... Läs mer

2016-12-20

Hvilan Utbildning medverkade i EuroSkills 2016

Under 1–3 december gick EuroSkills (Yrkes-EM) av stapeln i Göteborg. Det är en tävling som genomförs vartannat år med deltagare från hela Europa. Helén Schalin , floristlärare på Hvilan Utbildning,... Läs mer

2016-12-16

Hvilans vinterbal på Grand Hotel

Torsdagen den 8 december infördes en ny tradition på Hvilan Utbildning – Hvilans Vinterbal. Hvilans nuvarande gymnasiestuderande och före detta studerande ( Alumni ) intog vackra Grand Hotel i Lund... Läs mer

2016-12-16

Hvilan startar uppdragsutbildningar i Stockholm

Som en naturlig del i uppbyggnaden av vår utbildningsenhet i Stockholm kommer vi från och med våren 2017 även att erbjuda kurser och uppdragsutbildningar. Inledningsvis är det följande kurser som... Läs mer

2016-11-22

Hvilan utbildning startar alumniverksamhet

Torsdagen den 24 november startar Hvilan Utbildning en alumniverksamhet – ett forum där tidigare studerande på Hvilan ges möjlighet att bredda sina nätverk, träffa gamla vänner och behålla kontakten med... Läs mer

2016-11-17

Branschdag, GRO-stämma & Öppet hus

Torsdagen den 17 november hade vi en fullspäckad dag här på Hvilan Utbildning. Vi kallade den för supertorsdagen :-) Under branschdagen fick ca 150 studerande på Hvilan Utbildning träffa och... Läs mer

2016-11-10

Besök oss på ToDo-mässan i Malmö 10-12 november

Den 10–12 november finns Hvilan Utbildning med två montrar på den välbesökta ToDo-mässan i Malmö. I den ena montern presenteras de fem olika gymnasieutbildningar som planeras starta hösten 2017. Hit... Läs mer

2016-10-25

Hvilan Utbildning – nu även på Gotland

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning startar därför under hösten en 30-veckors arbetsmarknadsutbildning i Visby på Gotland. Utbildningen passar dem som vill få en... Läs mer

Pages