Arbete på väg 1.1 - Distans

Kursen vänder sig till personal som arbetar vid allmän väg där Trafikverket är väghållare. Det kan gälla dig som är park- och utemiljöarbetare, trädgårdsanläggare, kyrkogårdsarbetare eller fastighetsskötare. Du behöver inga förkunskaper. Utbildningen ska repeteras inom 4 år. 

Från och med 1 januari 2019 är det nya regler gällande Arbete på väg, TDOK 2018:0371 samt TDOK 2018:0372. Detta innebär bland annat att de olika stegen förändrats samt att steg 1 inte längre finns tillgänglig via Trafikverket.  De tidigare nivå 1 och 2 har ersatts av steg 1.1–1.3.

 

Steg 1.1 Allmän grundkompetens 

I steg 1.1 får du kunskap om att förstå risken med passerande fordonstrafik, vilka risker som finns samt grunderna för arbetet går till.

Kompetens 1.1 är krav för samtliga andra kompetenssteg, men kan räcka för de som i mindre omfattning berörs av eller påverkar trafiken – till exempel de som tillfälligt vistas på vägarbetsplatsen. 

 

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

StockholmKabbarp:

Maria Anetoft Andersson

Ansvarig kurser - samtliga orter

Telefon

040-463705

Utbildningsinformation

Anmälan

Vid anmälan kommer vi snarast skapa ett användarkonto till er för koppling till kursen. Man får räkna med att detta kan dröja en dag. Det är viktigt att ni uppger varje enskild deltagares e-post adress för aktivering av konto.

Kursbevis

Alla kursdeltagare får kursintyg på avslutad godkänd kurs.

Kurslängd

Kursen motsvarar cirka 4 timmar beroende på förutsättningar.

Pris

890 kr (alla priser exkl. moms)

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar