Arbete på väg 1.1-1.3

Kursen vänder sig till personal som arbetar vid allmän väg där Trafikverket är väghållare. Det kan gälla dig som är park- och utemiljöarbetare, trädgårdsanläggare, kyrkogårdsarbetare eller fastighetsskötare. Du behöver inga förkunskaper. Utbildningen ska repeteras inom 4 år. 

 

Från och med 1 januari 2019 är det nya regler gällande Arbete på väg, TDOK 2018:0371 samt TDOK 2018:0372. Detta innebär bland annat att de olika stegen förändrats samt att steg 1 inte längre finns tillgänglig via Trafikverket.  De tidigare nivå 1 och 2 har ersatts av steg 1.1–1.3.

 

Vår kurs innehåller alla tre steg.

1.1 motsvarar allmän grundkompetens och är för personal som i mindre omfattning påverkas av eller påverkar trafikanter.

1.2 krävs för personal som framför ett väghållningsfordon (exempelvis personbil eller motorredskap).

1.3 krävs för samtliga som utför arbete i vägområdet vid passerande fordonstrafik.
 

Kursinnehåll:

  • Skydds- och säkerhetsföreskrifter
  • Arbetsmiljölagstiftningen
  • Olika typer av vägarbeten
  • Trafikantbeteende, hastighet och krockvåld
  • V3- principen
  • Organisation på en vägarbetsplats
  • Fordonsutmärkning
  • Skyddsanordningar

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

StockholmKabbarp:

Maria Anetoft Andersson

Ansvarig kurser - samtliga orter

Telefon

040-463705

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in. 

Kursbevis

Alla kursdeltagare kompetensbevis som plastkort.

Kurslängd

1 dag, kl 8:00-ca 16:00.

Pris

Åkarp: 2 750 kr
Stockholm: Offert (alla priser exkl. moms)

I kursavgiften ingår kurslitteratur, kursintyg och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang!

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar